MRTT elérhetőségek

Cím: Magyar Rendészettudományi Társaság
1089 Budapest Dioszeghy Sámuel u. 38.-42.
Postacín: 1441 Budapest Pf.: 60

Főtitkár: Dr. Janza Frigyes
janza.frigyes@bm.gov.hu
Mobil: 06-30-966-6460

 
Bankszámlaszám: 10100792-53963900-01000004
Adószáma: 18251988-2-42
 
Titkárság: Dr. Verhóczki János
Telefonszám: +36 1 432-9172
432-9000/19-172
+ 36 30 2515 428
 
Gazdasági felelős: Csomor Balázs

Tel: +36 70 5019 255

 

Email belépés

 

Jelenlegi hely

Címlap

SZENT LÁSZLÓTÓL A MODERNKORI MAGYAR RENDÉSZETTUDOMÁNYIG

című nemzetközi tudományos konferencia

Pécs, 2017. június 29.

PROGRAMJA

A konferencia célja:

Szent László király trónra lépésének 940. és szentté avatásának 825. évfordulója alkalmából meghirdetett emlékév jegyében, a rendészettudomány kialakulására és fejlődésére figyelemmel, a közrendet, közbiztonságot érintő veszélyek felismeréséhez, kezeléséhez kapcsolódó tézisek, valamint gyakorlati módszerek tudományos igényű feltárása és megvitatása, a rendészettudományi gondolkodás formálása.

 

A konferencia helye:              Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és           Vidékfejlesztési Kar, Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.

A konferencia fővédnöke:   Dr. Pintér Sándor belügyminiszter

A konferencia védnökei:      Dr. Góra Zoltán tűzoltó vezérőrnagy

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgató

Jenei Zoltán

                                               Pécsi Tudományegyetem kancellár

                                               Dr. Korinek László akadémikus

                                               Magyar Rendészettudományi Társaság elnöke

Nagy Csaba

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlés elnöke

Papp Károly rendőr altábornagy

országos rendőrfőkapitány

Dr. Páva Zsolt

Pécs Megyei Jogú Város polgármestere

Potápi Árpád János

nemzetpolitikáért felelős államtitkár

 

9.00 – 9.20:    Védnöki köszöntők és a konferencia megnyitása

                        Helye: Nagy előadóterem

 

9.20 – 13.00:   Plenáris ülés

                        Helye: Nagy előadóterem

Levezető elnök: Zámbó Péter ny. rendőr ezredes

 

9.20 – 9.45

Dr. Veszprémy László alezredes, az MTA doktora, igazgató, Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténeti Intézet

„Szent László a középkor emlékezetében”

9.45 – 10.10

Dr. Janza Frigyes ny. rendőr vezérőrnagy, főtitkár, Magyar Rendészettudományi Társaság

 „Közrendi és közbiztonsági tárgyú törvénykezések Szent Lászlótól I. Ferencig (1077-1795)

10.10 – 10.35

Dr. Kiss László az MTA doktora, korábbi alkotmánybíró

„Még egyszer a magán- és a közszféra határairól”

10.35 – 11.00

Dr. Hajas Barnabás egyetemi docens, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék

„A gyülekezési jogi kutatások értelméről, avagy ki, mit tanult az elmúlt tíz év alatt”

11.00– 11.20: Kávészünet

11.20 – 11.45

Dr. Finszter Géza az MTA doktora, professor emeritus, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar

„A rendészettudomány magányossága”

11.45 – 12.10

Dr. Kerezsi Klára az MTA doktora, egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészettudományi Doktori Iskola vezetője

„A rendészettudomány kritikai megközelítése”

12.10 – 12.35

Dr. Fenyvesi Csaba habilitált egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék

„A modern kriminalisztika szerepe a múlt láttatásában”

12.35 – 13.00

Dr. Fialka György elnök, Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara

„Quo vadis magánbiztonság?”

13.00 – 13.40: Ebéd

13.40 – 16.00:            Szekcióülések

I. „A rendészet dimenziói” szekció

Helye: Nagy előadóterem

Szekcióvezető: Dr. Gaál Gyula rendőr ezredes

13.40 – 14.00

Dr. Kovács Gábor rendőr dandártábornok, oktatási rektorhelyettes, Nemzeti Közszolgálati Egyetem

 „A rendészeti szervezetekben lejátszódó döntés-előkészítési folyamat jellemzői, az optimális döntés”

14.00 – 14.15

Dr. Balla Zoltán tanszékvezető egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Alkotmányjogi és Közigazgatási Jogi Tanszék

„A nemzetbiztonsági rendészeti jog problémái”

14.15 – 14.30

Less Ferenc rendőr alezredes, főosztályvezető, Rendőrségi Oktatási és Kiképző Kutyavezető-képző és Állatfelügyeleti Központ

„Az alkotmányos rendvédelem”

14.30 – 14.45

Dr. Szabó Andrea pénzügyőr ezredes, tanszékvezető egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Vám- és Pénzügyőri Tanszék

„A pénzügyi igazgatás szervezeti keretei egykor és most, a rendészeti feladatok tükrében”

14.45 – 15.00

Dr. Zsigovits László ny. rendőr ezredes, címzetes egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem

„A jövő rendőre”

15.00 – 15.15

Szatmári Adrienn alapellátó klinikai szakpszichológus, Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi és Pszichológiai Alosztály

„A vezetői stresszkezelés lehetőségeinek fejlődése a Rendőrség tekintetében”

15.15 – 15.30

Dr. Mátyás Szabolcs rendőr őrnagy, egyetemi adjunktus, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Kriminalisztikai Intézet Bűnügyi Stratégiai Tanszék

„A térfigyelő kamerák alkalmazásának jogszabályi háttere”

15.30 – 15.45

Dr. Schweickhardt Gotthilf tűzoltó alezredes, egyetemi adjunktus, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék

„Kényszerítő eszköz alkalmazásának megjelenése a hivatásos katasztrófavédelem feladatrendszerében”

15.45 – 16.00

Dr. Bacsárdi József PhD hallgató, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogi Kar

„A hazai és a szlovák önkormányzati rendészet összehasonlító elemzése”

II. „Biztonsági kockázatok – rendészeti reakciók” szekció

Helye: Gáspár László terem

Szekcióvezető: Dr. Varga János ny. határőr ezredes, főiskolai tanár

13.40 – 14.00

Dr. Teke András ny. határőr ezredes

„A deklarált veszélyértelmezés biztonsági kockázatai”

14.00 – 14.15

Dr. Cseresnyés Ferenc egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék

 „A biztonság értelmezésének változásai az Európai Unió mag országaiban”

14.15 – 14.30

Nyéki Dávid

„Hatékonyságnövelés a biztonságszervezés területén”

14.30 – 14.45

Dr. Christián László rendőr alezredes, tanszékvezető egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszék

„Helyi rendészeti együttműködés”

14.45 – 15.00

Dr. Szabó Csaba rendőr őrnagy, tanársegéd, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszék

„Személy- és vagyonvédelem a rendészet aspektusából”

15.00 – 15.15

Lukács Dalma PhD hallgató, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Doktori Iskola

„Régészeti lelőhelyek rendészeti védelme”

15.15 – 15.30

Dr. Haspel Orsolya rendőr őrnagy, szaktanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészeti Jogi- és Igazgatási Tanszék

 „A közlekedési szabályszegések miatt alkalmazott közigazgatási bírság, az objektív és szubjektív felelősség szempontrendszerének tükrében”

15.30 – 15.45

Dr. Biró Gyula ny. rendőr alezredes, címzetes egyetemi docens, Debreceni Egyetem

„A közúti közlekedés egyes kérdései, kiemelten a polgárőrök balesetmegelőző tevékenysége”

15.45 – 16.00

Dr. Sebestyén Attila információbiztonsági felelős, Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

„Az informatikai működés paradoxonai”

III. „A jelenkori kriminalisztika igazságkutatási eszközei” szekció

Helye: Kamarás Károly terem

Szekcióvezető: Dr. Fenyvesi Csaba habilitált egyetemi docens

13.40 – 14.00

Dr. Orbán József PhD hallgató, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola

„Az igazság eróziója a tanúvallomásokban – A valóságtartalom becslése Bayes-hálóval”

14.00 – 14.15

Herke Zsolt rendőr alezredes, kiemelt főnyomozó, Pécsi Rendőrkapitányság

„Kriminalisztikai habitusvizsgálat – a profilalkotás új módszere”

14.15 – 14.30

Farkasné dr. Halász Henrietta rendőr őrnagy, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Krimináltaktikai és Metodikai Tanszék

„Állatok a büntetőeljárásban: állati és állatok elleni bűnök”

14.30 – 14.45

Dr. Budaházi Árpád rendőr őrnagy, adjunktus, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézete Büntetőeljárásjogi Tanszék

„A bizonyítási kísérlet egy empirikus kutatás tükrében”

14.45 – 15.00

Girhiny Kornél rendőr őrnagy, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Kriminalisztikai Intézet Krimináltaktikai és Metodikai Tanszék

„Gondolatok a helyszíni kihallgatásról a bizonyítási eljárások tükrében”

15.00 – 15.15

Dr. Horváth Orsolya PhD hallgató, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola

„A szolgálati kutyák alkalmazási lehetőségei - De lege ferenda javaslatok a XXI. századi bűnüldözési kihívásokra tekintettel”

15.15 – 15.30

Dr. Nagy Zoltán egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőjogi Tanszék – Mezei Kitti PhD hallgató, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola

„A zsarolóvírus és a botnet vírus, mint napjaink két legveszélyesebb számítógépes vírusa”

15.30 – 15.45

Dr. Vári Vince rendőr őrnagy, tanársegéd, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézete Büntetőeljárásjogi Tanszék

„A rendőrség hatékonyságának mérése az Egyesült Királyságban. A hazai adaptáció opciói”

15.45 – 16.00

Bezsenyi Tamás rendőr őrnagy, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Kriminalisztikai Intézet Krimináltaktikai és Metodikai Tanszék

„Közös európai nyomozócsoportok a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda gyakorlatában”

IV. „Modernkori migráció és rendészettudomány” szekció

Helye: Kígyós Sándor terem

Szekcióvezető: Dr. Németh József rendőr alezredes

13.40 – 14.00

Dr. Jozef Balga rendőr ezredes, tanszékvezető egyetemi tanár, Pozsonyi Rendőr Akadémia Közjogtudományi Tanszék

„A rendészettudomány hatása a jelenkori migráció kezelésére”

14.00 – 14.15

Jaroslav Rapčan Pozsonyi Rendőr Akadémia Közjogtudományi Tanszék

„Az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) felhasználása a határokon átnyúló bűnözés felderítésében”

14.15 – 14.30

Dr. Ritecz György ny. rendőr ezredes, külső szakértő, Belügyminisztérium

„Az irreguláris migráció kezelés fejlődése (?), fejlődés-e?”

14.30 – 14.45

Pátyodi Szandra munkatárs, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tudományos Ügyek Irodája

„Migrációs politikák és rendészet Európában”

14.45 – 15.00

Szabó László András PhD hallgató, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola

„Migráció és elrettentés”

15.00 – 15.15

Bartos Anna Terézia egyetemi hallgató, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

„A határzár tiltott átlépésének megítélése a joggyakorlatban”

15.15 – 15.30

Dr. Mészáros Orsolya PhD hallgató, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Nemzetközi- és Európajogi Tanszék

„A non-refoulement elve és az EJEE 3. cikk megsértésének kapcsolata a strasbourgi bíróság gyakorlatában”

15.30 – 15.45

Tőzsér Erzsébet tanácsadó szakpszichológus, PhD hallgató, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Doktori Iskola Dr. Farkas Johanna adjunktus, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészeti Magatartástudományi Intézet Kriminálpszichológiai Tanszék Borbély Zsuzsanna tanácsadó szakpszichológus, Körmendi Rendészeti Szakgimnázium

„A migránshelyzet kezelésének pszichés következményei a szolgálatot ellátó rendőri állomány körében”

15.45 – 16.00

Dr. Prantner Zoltán ügyintéző, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóság Menekültügyi Osztály

„Az Iszlám Állam gyerekkatonái’

V. „Rendészettörténet és rendészeti kommunikáció” szekció

Helye: Dr. Tóth Tibor terem

Szekcióvezető: Dr. Fórizs Sándor ny. rendőr dandártábornok, egyetemi tanár

13.40 – 14.00

Dr. Sallai János rendőr ezredes, tanszékvezető egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészetelméleti- és Történeti Tanszék

„A rendészeti folyóiratok hatása a rendészettudományra 1869-2017”

14.00 – 14.15

Dr. Deák József rendőr alezredes, PhD hallgató, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Doktori Iskola

„A Belügyi Szemle a sajtónyilvánosságért 1953-1990”

14.15 – 14.30

Dr. Kovács Tamás történész-főlevéltáros, főosztályvezető-helyettes, Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltár

„Csak ellenőrzés? – A Külföldieket Ellenőrző Központi Hatóság tevékenysége 1930-1944”

14.30 – 14.45

Dr. Tarján Gábor egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészetelméleti- és Történeti Tanszék

„A nem sejtett jövő – Zsidó menekültek közigazgatási és rendészeti kezelése Magyarországon (1938)”

14.45 – 15.00

Jámbor Orsolya Ilona ügyintéző, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóság Menekültügyi Osztály

„Állandóan stresszben – A lengyel menekültek ügyeinek belügyi kezelése a II. világháború alatt”

15.00 – 15.15

Androvicz Gábor főelőadó, Rendőrmúzeum

„A Rendőrmúzeum története és szerepe a rendészeti képzésben”

15.15 – 15.30

Dr. Kriskó Edina adjunktus, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar Emberi Erőforrás Intézet

„A rendőrségi kommunikáció aktuális kérdéseiről”

15.30 – 15.45

Nagy Ivett egyetemi hallgató, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar

„Oknyomozó bűnügyi újságírás és a rendőrség”

15.45 – 16.00

Dr. Pokrócos György rendőr őrnagy, PhD hallgató, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola

 „Lefényképezhető-e a rendőr?”

16.00 – 16.15: Kérdések, vita, hozzászólások

                        Helye: Szekciótermek

16.15– 16.30: Konferencia zárása

                       Helye: Nagy előadóterem

Dr. Fenyvesi Csaba habilitált egyetemi docens, szekcióvezető

Dr. Fórizs Sándor ny. rendőr dandártábornok, egyetemi tanár, szekcióvezető

Dr. Gaál Gyula rendőr ezredes, szekcióvezető

Dr. Németh József rendőr alezredes, szekcióvezető

Dr. Varga János ny. határőr ezredes, főiskolai tanár, szekcióvezető

Zámbó Péter ny. rendőr ezredes, plenáris ülés levezető elnöke

 

A KONFERENCIA KIEMELT TÁMOGATÓJA

RENDŐRSÉG TUDOMÁNYOS TANÁCSA

 

A KONFERENCIA TÁMOGATÓI

Magyar Rendészettudományi Társaság

Magyar Hadtudományi Társaság

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság

Belügyi Tudományos Tanács

Pécsi Tudományegyetem

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság

Pécs-Baranya Közbiztonsági Alapítvány

Szent László Alapítvány a határőrökért

Pécsi Akadémiai Bizottság (PAB) IX. Gazdaság- és Jogtudományok Szakbizottsága

Bűnügyi Tudományok Munkabizottsága

 

Folyóirat

Naptár

mo
tu
we
th
fr
sa
su
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
www.magyarorszag.hu http://mhtt.eu http://www.nokitc.hu/hungarian/aktualis.html
Határrendészeti_Tagozat
http://www.bm-tt.hu/ http://www.bm-tt.hu/