HATÁRŐRSÉGI TANULMÁNYOK

 

1992-2000

 

BIBLIOGRÁFIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A bibliográfiát szerkesztette, rendezte:

Kovács Zoltánné Orosházi Határőr Igazgatóság könyvtárosa

 

 

 

Orosháza, 2000


Tartalomjegyzék

 

 

Előszó............................................................................................................................................................ 3

Bibliográfiai tételek felépítése................................................................................................. 4

Bibliográfiai leírások....................................................................................................................... 5

Névmutató................................................................................................................................................ 47

Címmutató................................................................................................................................................ 52

Tárgymutató.......................................................................................................................................... 63

 

 

 


Előszó

 

 

Mint ismeretes, a határőrségi könyvtárak elsősorban helyi feladatkörű, szakirodalmi igényeket kielégítő könyvtárak, amelyek ennek megfelelően gyűjtik a különböző szakterületeket érintő anyagokat és a kapcsolódó irodalmat. A most összeállított anyag a Határőrségi Tanulmányok kiadványait összegzi, s ezzel a könyvtári munka egyik alapvető eszközeként nyújt számunkra segítséget, mivel átfogó jellegű szakbibliográfia.

 

Egy bibliográfiát természetesen többféleképpen lehet összeállítani. E kiadvány szerkezete a tanulmányok megjelenésének sorrendjét veszi alapul, a szerkesztő az 1992. évtől megjelent tanulmányokat rendszerezte, 2000. november 30-i záró időponttal.

 

E szakbibliográfia egyik érdeme a tárgyilagosság, s további előnye az annotációk leíró jellege, melyből kitűnik, hogy a szerkesztő nem elégedett meg a címleírások puszta közlésével, hanem rövid tartalmi kivonatokkal próbál meg pontosabb eligazodást nyújtani a felhasználóknak.

A bibliográfiai tételek felépítésének magyarázata, a szakbibliográfia végén található névmutató, címmutató és a testületi neveket, valamint a földrajzi neveket és a tárgyszavakat feltüntető tárgymutató további jelentős segítséget jelent a jól összerendezett jegyzék alkalmazásában. A gyors visszakereshetőséget a tételszámok biztosítják.

 

A szerkesztő körültekintő pontos munkájának köszönhetően egy jól összeállított, gyorsan és könnyen alkalmazható segédeszköz áll rendelkezésünkre a Határőrségi Tanulmányok gazdag tárának felhasználásához.

 

 

Dávid Károly

hőr. dandártábornok

Határőrségi Főtanácsos

 

 


Bibliográfiai leírások

 

1.

 

   A közigazgatás reformja, az önkormányzatiság lényeges vonásai : A Közbiztonsági Szervek Együttműködése az Önkormányzatokkal / Komáromi István == Határőrségi Tanulmány 1993: Különszám [3/2-25/1993. ] p.2-5.

A tanulmány  képet ad a önkormányzatok  munkájáról, rövid bevezetése a további témaköröknek.

 

2.       

  A közbiztonsági szervek együttműködése az önkormányzatokkal / Komáromi István == Határőrségi Tanulmány 1993: Különszám [3/2-25/1993. ] p.2-5.

 

3.       

   A Magyar Rendőrség 1990-es állapota és az átalakítás fő jellemzői / Komáromi István == Határőrségi Tanulmány 1993: Különszám [3/2-25/1993. ] p. 6-9.

Az önkormányzat típusú rendőrség ismérvei. Az állami rendőrség jellemzői, irányításuk, felépítésük. Az önkormányzatbarát rendőrség koncepciója

4.       

   Az önkormányzat és a rendőrség kapcsolatára vonatkozó tipikus nézetek / Komáromi István == Határőrségi Tanulmány 1993: Különszám [3/2-25/1993. ] p.10-19.

A fejezet átfogja a rendőrség ’90-es állapotát az átalakítás néhány jellemzőjét, rámutat  a változtatás módjaira is.

 

5.       

   A holland példa / Komáromi István == Határőrségi Tanulmány 1993: Különszám [3/2-25/1993. ] p.20-24.

A példában olvashatunk Hollandia 1989-es  rendőrség átszervezéséről.

 

6.       

   A rendőrség és az önkormányzat kapcsolatának hatályos törvényi szabályozása hazánkban / Komáromi István == Határőrségi Tanulmány 1993 : Különszám [3/2-25/1993. ] p.25-28.

A törvényi rendelkezések adnak útmutatót a rendőrkapitányságok és az önkormányzatok  munkakapcsolatáról.

 

 

 

 

7.       

   A helyi közbiztonsági szervek és a települési önkormányzatok együttműködésének kérdései / Komáromi István == Határőrségi Tanulmány 1993: Különszám [3/2-25/1993. ] p.29-35.

Közrendvédelmi tevékenység fogalma, feladata. A közlekedési munka, igazgatásrendészeti munka, áttekintését olvashatjuk.

 

8.       

   A polgárőrség és a rendőrség kapcsolata / Komáromi István == Határőrségi Tanulmány 1993: Különszám [3/2-25/1993. ] p. 36-37.

Mi a polgárőrség célja? A bűnmegelőzés lehetőségei az önkormányzatokkal közösen.

 

9.       

   Az önkormányzatok és a rendőrség együttműködésének lehetséges fejlődési iránya / Komáromi István == Határőrségi Tanulmány 1993: Különszám [3/2-25/1993. ] p.38-43.

            Az együttműködés főbb területeit tekinti át.

 

10.   

   Gondolatok a centralizált, vagy önkormányzati rendőrségről / Dr. Salgó László == Határőrségi Tanulmány 1993: Különszám [3/2-25/1993. ] p.[44-49].

            A gondolatok kifejtik a reformgondolatok egy részét, a változások koncepcióit.

 

 

11.   

    Szervezett bűnözési csoportok Nagy-Britanniában: A szervezett bűnözés elleni harc kérdései Nagy – Britanniában.  Az University of st. Andrews anyag alapján: angol eredetiből fordítva  / ford. Sándor Veronika == Határőrségi Tanulmány 1993: [Különszám 3/2-41/1993] p.5-34.

NCIS definíció lényege. A szervezett bűnözés növekedésének feltérképezése, mely területeket célozták meg  a szervezett bűnözési rendszerben.

 

 

 

 

 

12.   

   A Határőrség lehetséges feladatai a katasztrófák elleni védelemben és a polgári védelem szerveivel való együttműködés kérdései   / készít. Dr. Tömös Bertalan == Határőrségi Tanulmány 1993[3/2-43/1993] 130p.+ mell.

A tanulmány tartalmazza a katasztrófák alapvető fogalmait, a katasztrófák elleni védelem fő területeit, megelőzését, elhárítását.

 

13.   

  A hivatásos állományra épülő határőrizeti rendszer kialakulása és működése / Dr. Pálvölgyi László == Határőrségi Tanulmányok : 1993[3/2-35/1993]  95p.+ mell.

 

14.   

  A szovjet mintájú totális határőrizeti rendszer kialakulása, értelmezése, ellentmondásai és a leépítés folyamata : A hivatásos állományra épülő határőrizeti rendszer kialakulása és működése / Dr. Pálvölgyi László == Határőrségi Tanulmányok : 1993 [3/2-35/1993] p. 7-16.

 

 

15.   

  A hivatásos állományra épülő határőrizet kialakulása és rendszerré válása: A hivatásos állományra épülő határőrizeti rendszer kialakulása és működése / Dr. Pálvölgyi László == Határőrségi Tanulmányok : 1993 [3/2-35/1993] p.16-36.

 

 

16.   

  A végrehajtás szervezeti, pénzügyi, anyagi, technikai feltételeinek biztosítása: A hivatásos állományra épülő határőrizeti rendszer kialakulása és működése / Dr. Pálvölgyi László == Határőrségi Tanulmányok : 1993 [3/2-35/1993] p. 37-44.

 

 

17.   

  A személyügyi feltételek biztosítása : A hivatásos állományra épülő határőrizeti rendszer kialakulása és / Dr. Pálvölgyi László == Határőrségi Tanulmányok : 1993 [3/2-35/1993]   p. 45-69.

 


 

18.   

  A hivatásos állományra épülő határőrizet, határrendészet működése: A hivatásos állományra épülő határőrizeti rendszer kialakulása és működése / Dr. Pálvölgyi László == Határőrségi Tanulmányok : 1993 [3/2-35/1993] p. 70-92.

 

19.   

  Hivatásos állományú, szárazföldi határszakasszal rendelkező határőrizeti kirendeltségek tevékenysége elemzésének, értékelésének lehetőségei / Dr. univ. Teke András == Határőrségi Tanulmányok : 1993 [ 3/2-37/1993]

            A bevezető után kifejtést találunk a rendszerszemléletű elemzésről, az értékelemzésről. A tanulmány taglalja a határőrizeti alapelvek megvalósulásának vizsgálatát.

 

20.   

  Menekültügy Magyarországon : A Határőrség feladatai a Magyar Köztársaságra háruló menekültügyi feladatok megvalósításában / Gubicza József == Határőrségi Tanulmányok [3/2-38/1993. ] 170 p.

            A tanulmány áttekinti a menekültügy területeit, kifejti a határőrség feladatait a menekültügyi helyzetek esetében. Felhasznált irodalom a jegyzet végén található.

 

21.   

  A határőrségi humán szféra / Dr. Kígyós Éva == Határőrségi Tanulmányok 1993/1[3/2-13/1993.]  p. 2-7.

Bevezetőben áttekinthető a pszichológiai módszerek alkalmazása a Határőrségnél, áttekinti a nevelésszociológia, pedagógia, neveléslélektan területeit.

 

22.   

  A honvédelmi dandár alegységei kísérleti jellegű gyakorlatáról / Dzsupin Ottó == Határőrségi Tanulmányok 1993/1[3/2-13/1993.]   p. 9-19.

            A tanulmány felépítése a következő: a honvédelmi dandár felállásának katonapolitikai előzményei, a nyíregyházi honvédelmi dandár alegységei kísérleti jellegű harcászati gyakorlatáról.

 

 

 

23.   

   A gazdálkodás- szabályozás új vonásai a Határőrségnél / Lajtár József == Határőrségi Tanulmányok 1993/1[3/2-13/1993.]   p. 20-30.

Milyen alternatíva fogadható el a Határőrség gazdálkodási szabályzatában?

 

24.   

  A helyőrségi katonai rendészeti és komendáns munka irányításának és végrehajtásának tapasztalatai, feladatai / Papp Antal == Határőrségi Tanulmányok 1993/1[3/2-13/1993.]   p. 31-36.

            A komendáns munka főbb területei, feladatai olvashatók  az anyagban.

 

25.   

  Rendészeti Akciószázadok Védelmi és terrorelhárítási feladatokba történő alkalmazásának lehetőségei a Határőrségnél / Dr. Székelyhidi István == Határőrségi Tanulmányok 1993/2 [3/2-22/1993.]  p. 2-11.

 

26.   

  Biztonságpolitikai elvek érvényesülése a határforgalmi kirendeltségeken / Gulyás Mihály == Határőrségi Tanulmányok 1993/2 [3/2-22/1993.] p. 12-22.

Az írás taglalja a menekültek egyre növekvő áradatának felismerését. Mi a Magyar Köztársaság biztonságpolitikai koncepciója.

 

27.   

  A tudományszervezés aktuális kérdései a Határőrségnél / Dr. Tóth Béla == Határőrségi Tanulmányok 1993/2 [3/2-22/1993.]  p. 23-28.

            Mi valójában a Határőrségnél  folyó tudományos munka célja?

 

28.   

  A TTKO alapvető feladatai a sajtónyilvánosság és a társadalmi kapcsolatok  szélesítése terén / Krisán Attila == Határőrségi Tanulmányok 1993/2[3/2-22/1993.]    p. 29-34.

A TTKO feladata: a közvéleményt ismertetni a Határőrség feladatairól, a határőrizet tevékenységéről, a határforgalom alakulásáról.

 

 

 

 

 

29.   

  A technikai fejlesztés helyzete és feladatai a Határőrségnél : A Műszaki Osztály gazdálkodási körébe tartozó szakterületekre vonatkozóan / Fülep Imre == Határőrségi Tanulmányok 1993/2[3/2-22/1993.]    p. 35-49.

A tanulmány kitér a meglévő technikai eszközökre, jellemzőikre. A technikai fejlesztés főbb irányaira.

 

 

30.   

  A Határőrség Országos Parancsnokság titkársága megszervezésének és működésének tapasztalatai / Dr. Darázs Ferenc == Határőrségi Tanulmányok 1993/2 [3/2-22/1993.]   p. 50-60.

 

 

31.   

  A szervezett bűnözés elleni harc helyzete és további feladatai a határátkelőhelyeken / Kovács Gyula == Határőrségi Tanulmányok 1993/3 [3/2-28/1993.]   p. 2-7.

Olvashatunk a kábítószer elleni harc területeiről. A REEDBOCK program jelentősége.     

 

32.   

  A hadkiegészítés 1992 évi tapasztalatai és az 1993 évi elgondolások megvalósulása / Belány János == Határőrségi Tanulmányok 1993/3 [3/2-28/1993.]   p. 9-26.

A tapasztalatok rámutatnak a Határőrség állományába bevonuló sorkötelesek kiválasztásának  menetére, eredményeire.

 

33.   

  A közművelődés határőrségi újjászervezése, a KSB-k megalakítása és alapvető feladatai / Tóth András == Határőrségi Tanulmányok 1993/3 [3/2-28/1993.]   p. 27-34.

A közművelődés mellett olvashatunk a könyvtárak szakszerű működéséről, a múzeumok létéről.

 

 

 

 

 

 

34.   

  A Csornai Határforgalmi Kiképző Központ kialakításának és anyagi technikai felszerelésének tapasztalatai / Borsa György == Határőrségi Tanulmányok 1993/3 [3/2-28/1993.]    p. 36-45.

Az elgondolásban  az szerepel, hogy  a Csornai Kiképzőközpontot jelölik ki a hivatásos útlevélkezelők tanfolyamszerű felkészítéséhez.

35.   

  Az egységes ellenőrzési szervezet létrehozása és működésének tapasztalatai a Határőrségnél / Dr. Berka István == Határőrségi Tanulmányok 1993/3 [3/2-28/1993.]   p. 46-58.

Áttekinthetjük az ellenőrzési feladatok lényeges területeit, feladatrendszerét.

           

36.   

  A Határőrség nemzetközi tevékenysége / Dr. Császár Miklós == Határőrségi Tanulmányok 1993/4 [3/2-33/1993.]   p. 1-12.

A Határőrség nemzetközi tevékenységet lát el, fő iránya elsősorban a szomszédos országokkal való kapcsolattartás, együttműködés. A témában olvashatunk a Határőrség nemzetközi kapcsolatairól, a rendszerváltozás előtti időszakáról is.

 

37.   

  A híradórendszer rekonstrukciójának tervezése, szervezése és végrehajtása, a zalaegerszegi mintarendszer működésének tapasztalatai / Nagy László ezredes, Karnok Béla == Határőrségi Tanulmányok 1993/4 [3/2-33/1993.]    p. 14-34+mell.

A tanulmány fő mondanivalója a Határőrség hírrendszerének időszerű rekonstrukciója, a további fejlesztések várható irányvonala.

38.   

  A beadványok intézésének helyzete és jogszabályi kérdései a Határőrségnél / Hadnagy  Jánosné  = = Határőrségi Tanulmányok 1993/4 [3/2-33/1993.]   p. 46-58.

A tanulmány kitér a közérdekű bejelentés, közérdekű javaslat, panasz fogalomkörére.

 

39.   

  A Határőrség fegyelmi helyzetének alakulása és tendenciái / Tarsoly Sándor = = Határőrségi Tanulmányok 1993/4 [3/2-33/1993.]   p. 61-71.

A szabálysértések alakulását követhetjük nyomon az összeállított anyagban.

 

 

40.   

  A kirendeltségek vezetőinek új vonásai a Győri Határőr Igazgatóság tapasztalatai alapján / Dr. Teke András == Határőrségi Tanulmányok 1993/5 [3/2-47/1993.]   p. 1-13.

A kirendeltség vezetésének új vonásait ismerhetjük meg. Áttekinthető az új típusú vezető személyisége, melyek a vezetés, irányítás, szakirányítás feladatai.

 

41.   

Az ügyviteli munka aktuális feladatai, az irattár működtetése a levéltári törvény alapján / Varga Zoltánné == Határőrségi Tanulmányok 1993/5 [3/2-47/1993.]    p. 14-20.

Az ügyviteli tevékenység feladata az iratok, szakszerű iktatása az adott szervhez való eljutatása, az anyagok tárolása. Az anyagban megtalálhatjuk a terület különböző jogi szabályozásait.

 

 

42.   

  Határőrizeti szempontok érvényesülése a magyar végvárrendszer kialakításában : Elhangzott 1993. Október 14-én Noszvajon a Végvár és környezet című tanácskozáson / Dr. Gáspár László == Határőrségi Tanulmányok 1993/5 [3/2-47/1993.]  p. 22-25.

A várépítészet történelmi áttekintése követhető nyomon a X-XVII. századig.

 

43.   

  Az igazgatósági szervezet kialakításának és vezetésének tapasztalatai Miskolcon / Dr. Prókai Béla == Határőrségi Tanulmányok 1993/6 [3/2-56/1993.]   p. 1-14.

A Miskolci Határőrkerület egyike volt a hivatásos szervezetre elsőként áttért igazgatóságoknak. Az új szervezet megteremtésének egyik legfontosabb feltétele a megfelelő felkészültségű hivatásos állomány felvétele.

 

44.   

  Az őrszolgálat ellátásának tapasztalatai a Biztosító és Kiszolgáló Igazgatóságon / Trencsényi György == Határőrségi Tanulmányok 1993/6 [3/2-56/1993.] p. 15-23.

Bemutatja az objektumőrizeti tevékenység feladatkörét, melyet jogszabályok szabályoznak. Az őrzés- védelemi tevékenység feladatai.

 

 

 

45.   

  A Határőrség informatikai koncepciója és megvalósulása a gyakorlatban / Koczka István == Határőrségi Tanulmányok 1993/6 [3/2-56/1993.] p. 24-35.

A tanulmányban olvashatunk a SOLARIUM-2 rendszer működésének feltételeiről, .a  központi számítógép működéséhez szükséges feltételekről.

 

46.   

  A személyi jövedelemadó egyes kérdései 1993. évben / Gáspárné dr. Schinke Beatrix == Határőrségi Tanulmányok 1993/6 [ 3/2-56/1993.] p. 1-13.

 

 

47.   

  Elmélkedés egy kétoldalú kísérleti határőr harcászati gyakorlatról / Balogh Zoltán == Határőrségi Tanulmányok 1994/ különszám [3/2-20 /1994.]  p. 1-22.

A gyakorlatot a csobánkai harcászati gyakorló téren rendezték. A bevezetőben bemutatják a gyakorlat körülményeit, a gyakorlat lefolytatását.

 

48.   

  Tájékozódási pont szolgálati hely menetvonal más megközelítésben / Dr. Teke András == Határőrségi Tanulmányok 1994/ különszám [3/2-20 /1994.] p. 23-32.

Hogyan épül fel a tájékozódási pontok rendszere? Mit nevezünk   szolgálati helynek? A menetvonal kijelölésében mit kell figyelembe venni? Erre és hasonló kérdésekre ad választ a tanulmány. Az anyag végén irodalomjegyzék található.

 

49.   

  A PR. Munka határőrségi helyzete II. : A Határőrség kifelé irányuló külső PR munkáról / Csizsár Tamás == Határőrségi Tanulmányok 1994/ különszám [3/2-20 /1994.] p. 33-71.

A Határőrség alapvető feladata a környezetével kedvező kapcsolatokat alakítson ki, így a helyi önkormányzatokkal, helyi országgyűlési képviselőkkel, egyházakkal, társadalmi szervezetekkel. Az összeállított anyagban ezekről a feladatokról kapunk tájékoztatást. A további anyaggyűjtéshez használhatjuk a témakörben összeállított irodalomjegyzéket is.

 

 

 

 

50.   

  A Határőrség szervezetének, létszámának, területi elhelyezkedésének és  tevékenységének fejlődése 1958-tól 1988-ig / Dr. Nagy József == Határőrségi tanulmányok 1994  [ 3/2-43/1994] 141 p. + mell.

A tanulmányban olvashatunk az időszak meghatározó politikai, gazdasági, katonapolitikai tényezőiről. A Határőrség szervezetének változásairól, személyi feltételeiről, a szolgálati feladatok végrehajtásának jellemzőiről. A mellékletek összegzik a munka kidolgozásához felhasznált irodalmat.

 

51.   

  Magyarország határai a térképeken a honfoglalástól 1947-ig / Dr. Sallai János == Határőrségi Tanulmányok 1994  [ 3/2-30/1994] 71p. + mell.

A kötet célja nyomon követni Magyarország határait, térképi megjelenítéseit a honfoglalástól a II. világháborúig. Az anyag tartalmaz hivatkozási és irodalomjegyzéket egyaránt.

 

52.   

A Határőrség idegenrendészeti feladatai / Dr. Csentes Zoltán == Határőrségi Tanulmányok 1994/1[3/2-9 /1994.] p. 1-10.

Az idegenrendészeti törvényből adódó jogköröket a Határőrségnél 1994. május 01-től gyakorlatban alkalmazni kell, ennek szabályozásait írja le a dokumentum.

 

53.   

A szelektív, differenciált határforgalom-ellenőrzési rendszer értelmezése / Varga Béla == Határőrségi Tanulmányok 1994/1 [3/2-9 /1994.] p. 11-26.

            A határforgalom- ellenőrzéssel szemben támasztott követelmények.

Mi határozza meg az utaskategóriák kiválasztását? Mi a differenciált ellenőrzéssel szemben támasztott követelmény? Erről és hasonló témákról  olvashatunk a tanulmányban.

 

54.   

  A komendáns és tűzvédelmi munka 1993. évi tapasztalatai a Határőrségnél / Papp Antal == Határőrségi Tanulmányok 1994/1[3/2-9 /1994.]  p. 28-39.

A beszámoló rámutat a komendáns szakterület feladataira. Összegzi az adott év munkáját. 

55.   

  Az új honvédelmi törvényből adódó állományszervezési, hadkiegészítési tennivalók és azok végrehajtásának feladatai az igazgatóságokon / Belány János == Határőrségi Tanulmányok 1994/1[3/2-9 /1994.]  p. 40-53.

A tanulmány írója áttekinti a 1993. Évi CX Törvény a Honvédelemről  és a  Kormány 178/1993 Rendeletét.

 

56.   

  Határőrizet a Jugoszláv államhatáron 1951-1952-ben / [Gáspár László]== Határőrségi Tanulmányok 1994/1[3/2-9 /1994.]  p. 55-64.

A történelmi visszapillantás bemutatja a magyar-jugoszláv kapcsolatokat, a tanulmány elsősorban az államhatáron történt eseményeket dolgozza fel.   

 

57.   

  A határőrizeti feladatok végrehajtásának tapasztalatai és a továbbfejlesztés lehetőségei / Béndek József = = Határőrségi Tanulmányok 1994/2 [3/2-14 /1994.] p. 1-15.

A tanulmány a határőrizeti helyzet alakulását, több szempont alapján tekinti át. Kitér a külső tényezőkre a szervezett bűnözés területeire, a belső átalakulások hatására.

 

58.   

  A Határőrség Dokumentációs Központ felállításának és működésének elsődleges feladatai / Szamosvölgyi Csaba = = Határőrségi Tanulmányok 1994/2 [3/2-14 /1994.] p. 16-26.

A dokumentációs központ hatáskörébe tartozik a dokumentáció készítése a belső szabályozók kidolgozása. A központ háttéranyaga a kanadai gyűjtemény, amely hamis útleveleket, okmányokat, vízumokat, valamint azok jellemzőit tartalmazza. 

 

59.   

  A Határőrség állományának felkészítése a szolgálati feladatokra – különös tekintettel a hivatásos tiszthelyettesek képzésére / Szabó László = = Határőrségi Tanulmányok 1994/2 [3/2-14 /1994.]  p. 27-37.

A képzéssel szembeni igény az alapvetően a hivatásos határőrizetre történő átállásból fakad.

 

 

 

60.   

  A PR. Munka határőrségi helyzete I. : A Határőrség szervezeten belüli belső PR munkáról / Csiszár Tamás = = Határőrségi Tanulmányok 1994/2 [ 3/2-14/1994 ]p. 38-62.

Olvashatunk a PR Magyarországi fejlődéséről és konkrétan a határőrségen belüli feladatairól. Az imázs szerepéről, jelentőségéről.

 

 

61.   

  A tudományos munka határőrségi helyzete és fő feladatai az új jogszabályok tükrében / Tóth Béla = = Határőrségi Tanulmányok 1994/2 [ 3/2-14/1994 ]p. 63-72.

Egy beszámolót olvashatunk a tudományos munka helyzetéről, feladatairól, a terület további terveiről.

 

 

62.   

  A Határőrség tevékenységében ható törvényszerűségek, elvek sajátos érvényesülése a határforgalom ellenőrzést ellátó szervezet tevékenységében / Csiszár Tamás = = Határőrségi Tanulmányok 1994/2 [ 3/2-14/1994 ]p. 73-85.

 

 

63.   

  A Közép- Kelet- Európai társadalmi politikai változások hatása az új úti okmányok megjelenésére / Gampe Tibor == Határőrségi Tanulmányok 1994/3 [3/2-21/1994] p. 1-8.

Néhány ismertető azokról az útlevelekről, amelyeket ebben az időben adtak ki a különböző országok.

 

64.   

  A határforgalom ellenőrzési alapképzés és tanfolyamszerű továbbképzés helyzete, tapasztalatai és feladatai / Sipos Endre == Határőrségi Tanulmányok 1994/3 [3/2-21/1994] p. 9-19.

Áttekinti a tanintézeteknél folyó oktatást így a Csornai Határforgalmi Kiképző Központ, Határőr Kiképző és Továbbképző Intézet, az RTF, a KLKF, a ZMKA tanfolyamait.

 

 

 

 

65.   

 A Rendőrtiszti Főiskola Határrendészeti Tanszék létrehozása, működésének eddigi tapasztalatai és a határrendész tisztképzés további korszerűsítése / Virányi Gergely == Határőrségi Tanulmányok 1994/3 [3/2-21/1994] p. 20-35.

A történeti áttekintés bemutatja a tanszékek létrehozásának menetét, a tanszékek feladatait, működésének feltételeit.

 

66.   

  Az informatikai szakterület gazdálkodásának helyzete és soron lévő feladatai az új szervezeti rend szerint / Gáspár József == Határőrségi Tanulmányok 1994/3 [3/2-21/1994] p. 36-51.

A tanulmányban olvashatunk a szakterület helyzetéről, gazdálkodásáról. Az informatikai rendszerek fenntartásáról, üzemeltetéséről, az 1994 évi költségvetéséről.

 

67.   

  A Határőrség harc- és gépjármű szakterületének alapvető rendeltetése, helyzete : A harc- és gépjárművek üzemeltetésének, megóvásának aktuális feladatai a határvadász századoknál / Hrabovszky Pál == Határőrségi Tanulmányok 1994/3 [3/2-21/1994] p. 52-61.

           

68.   

  Esztergom 1594 : Egy epizód a végvári harcok történetéből / Gáspár László == Határőrségi Tanulmányok 1994/3 [3/2-21/1994] p. 62-83.

A történelmi tanulmány után találjuk a felhasznált irodalmi jegyzetek felsorolását.

 

69.   

  A határvadász századok felállításának, felkészítésének országos tapasztalatai / Dzsupin Ottó == Határőrségi Tanulmányok 1994/4 [3/2-40/1994] p. 1-11.

Határvadász századok felállításának körülményei, a századok feladatai, felkészítésük.

 

 

 

 

70.   

  Az 1994. I. félévi határforgalmi prognózisok beválásának tapasztalatai / Szép Zoltán == Határőrségi Tanulmányok 1994/4 [3/2-40/1994] p. 12-28.

A prognózisok készítésénél figyelembe veszik a személyforgalom növekedését vagy csökkenését. Elemzik a határátkelőhelyek típusa szerint  a közúti, vasúti, vízi, légi személyforgalmat.

 

71.   

  A számítógépek alkalmazása az oktatásban a ZMKA határőr tanszék tapasztalatai alapján / Kónya József == Határőrségi Tanulmányok 1994/4 [3/2-40/1994] p. 29-37.

A képzés célja a technikai haladás követése. A rövid történeti áttekintést követően néhány tapasztalatot mutat be az anyag.   

 

72.   

  A Határőrség Videó-stúdiójának működése a stúdió szerepe, feladatai és lehetőségei / Tariné Tóth Mária == Határőrségi Tanulmányok 1994/4 [3/2-40/1994] p. 38-48. + mell.

A Videó Stúdió alapvető feladata az oktatást elősegítő videofilmek előkészítése. Az anyagban áttekintik a stúdió személyi, tárgyi feltételeket.

 

73.   

  A Határőrség ruházati ellátásának helyzete, a hivatásos állomány ruházatával kapcsolatos várható változások, elgondolások / Tóth Jenő == Határőrségi Tanulmányok 1994/4 [3/2-40/1994] p. 51-63 + mell

A tanulmány kitér a sorállomány ellátási normáira és a hivatásos állomány ruházati ellátására, a nyugati hadseregekkel kapcsolatos tapasztalatokra.

 

74.   

  Az elhúzódó konfliktuskezelés tapasztalatai a Pécsi Határőr Igazgatóságon a határrendészeti feladatok során / Zámbó Péter == Határőrségi Tanulmányok 1994/5 [3/2-45/1994] p. 1-14.

A dél-szláv válság hatásai megerősítették az átszervezésre vonatkozó koncepciót, létrehozták a Területi Válságkezelő Csoportot.

 

 

 

 

75.   

  A szakirányításról általában, a határforgalom-ellenőrzési szakirányítás néhány aktuális problémája / Kovács Gyula == Határőrségi Tanulmányok 1994/5 [3/2-45/1994] p. 15-29 + mell.

A bevezető fogalmak után a határforgalom-ellenőrzést, mint rendszert és alrendszert ismerheti meg az olvasó. Áttekinti a Határforgalmi Főosztály feladatát. A Tanulmány végén felhasznált irodalmi jegyzék található.

 

76.   

  A határőrségi humánszolgálat tapasztalati az új Honvédelmi törvény bevezetése tükrében / Lunczner Károly == Határőrségi Tanulmányok 1994/5 [3/2-45/1994] p. 33- 44.

A tanulmány több területet tekint át: Az új Honvédelmi törvény humánszolgálati aspektusai, a fegyveres erők tagjait általában megillető emberi és szabadságjogok, a katona alapvető kötelessége és jogai, a hadkötelességről nyilvántartható adatok, azok átadását, kezelését, sorozás végrehajtása.

 

77.   

  A katonai képzés helyzete, soronlévő feladatai a KLKF. Határőr Tanszékén / Fórizs Sándor == Határőrségi tanulmányok 1994/5 [3/2-45/1994] p. 46-49.

 

 

78.   

  Az 1991-től megnyitott határátkelőhelyek működésének tapasztalatai és feladatok az elkövetkező évre / Gulyás Mihály = = Határőrségi Tanulmányok 1994/6 [3/2-50/1994] p. 1-19.

Az összeállított anyag a határátkelőhelyek megnyitásának feltételeit tekinti át.       

 

79.   

   A Határőrség hivatásos állománya tovább, - át- és vezetőképzésének rendszere, helyzete, az ezzel kapcsolatos további elképzelések / Szabó László = = Határőrségi Tanulmányok 1994/6 [3/2-50/1994] p. 20-32.

A Határőrségnél a tovább - és az átképzési formák lebonyolítása követhető nyomon. A vezetőképzés átalakítását az elmúlt időszakban szerzett tapasztalatokra építi.

 

 

 

80.   

  Az ellátási és fenntartási tevékenység 1994. évi tapasztalatai a Határőrségnél / Lantos József = = Határőrségi tanulmányok 1994/6 [3/2-50/1994] p. 33-45.

 

 

81.   

  A nemzetközi és a magyar migráció értelmezése és összefüggései, a foglalkoztatáspolitikával történő összehangolás lehetőségei : Útkeresés a migráció felerősödésének folyamatait kezelő eszközrendszer kialakítására Magyarországon, az 1987-1995 közötti időszakban / Dr. Varga Mária  = = Határőrségi Tanulmányok 1995 [3/2-19/1995.] 85p.

Néhány terület, ami a tanulmányban szerepel: migráció értelmezése, definíciók bemutatása, menekültügy Magyarországon, jogszabályi háttér, a Migrációs Informatikai Rendszer (MIR) ismertetése. 

 

 

82.   

  A határrendészetet ellátó szervezetek össztevékenységében ható törvényszerűségek és általános elvek / Dr. Sándor Vilmos = = Határőrségi Tanulmányok 1995/1 különszám  [3/2-6 /1995.] 35 p.

A tanulmány alapelvekről és általános elvekről szól, az államhatárral összefüggő rendészeti feladatokat taglalja. A tanulmány végén felhasznált irodalmi jegyzék található.

 

83.   

  A Magyar Köztársaságnak a Schengeni Egyezményhez való csatlakozás várható kihatásai az államhatár őrizetére, illetve a határforgalom ellenőrzésére / Kovács Gyula = = Határőrségi Tanulmányok 1995/2 különszám  [3/2-26 /1995.]32  p. + mell.

A Schengeni és a Végrehajtási Egyezmények lényege, a vízumgyakorlat a külső és belső határok határellenőrzése.

 

 

 

 

 

 

 

84.   

  A határőr igazgatóságok biztonságvédelmi tevékenysége tervezésének, szervezésének és megvalósításának elvi lehetőségei / Dr.  Teke András = = Határőrségi Tanulmányok 1995/3 különszám  [3/2-27 /1995.]p. 32. + mell.

A tanulmány rámutat azokra az összefüggésekre, amelyek jellemzik a biztonságvédelmi munkát, feladatrendszerét. Feldolgozott és felhasznált irodalom a jegyzet végén található.

 

 

85.   

  Jelek, jelzések biztonságvédelmi tevékenység ábrázolásához / Dr.  Teke András = = Határőrségi Tanulmányok 1995/3 különszám  [3/2-27 /1995.] p. 16.

 

 

86.   

  Fedezzük fel Amerikát, avagy egy határőrségi tanulmányút az Amerikai Egyesült Államokban / Dávid Károly = = Határőrségi Tanulmányok 1995 [3-6/2-8/1995.] 40 p.

A tanulmány bevezetőjében olvashatunk egy rövid összefoglalót Amerikáról. A 12 napos tanulmányút élményeit, tapasztalatait követhetjük végig.

 

87.   

  Az államhatár őrizetének sajátosságai és eredményei az Orosházi Határőr Igazgatóságon / Dávid Károly = = Határőrségi Tanulmányok 1995/1 [3/2-7/1995.]  p. 1-15.

Az Igazgatóság rövid bemutatkozása után a tanulmány feldolgozza a határszakasz sajátosságait.

 

88.   

  A mélységi határőrizet elve és gyakorlati alkalmazása / Samu István = = Határőrségi Tanulmányok 1995/1 [3/2-7/1995.]  p. 16- 27.

 

 

 

 

89.   

  Határvadász alegységek alkalmazásának lehetőségei a határforgalom ellenőrzésében / Sipos Endre = = Határőrségi Tanulmányok 1995/1 [3/2-7/1995.]  p. 28-40.

A határvadász alegységek állománya önállóan, vagy hivatásos állományú határőr, rendőr, pénzügyőr járőrtársaként vehetők igénybe a határforgalom-ellenőrzés rendszerében.

 

90.   

  A Határőrségi járőr rádióhíradás fejlesztésének lehetőségei / Takács Péter = = Határőrségi Tanulmányok 1995/1 [3/2-7/1995.]  p. 41-57.

 

91.   

  A tudományos munka 1994. évi eredményei és fő feladatai 1995-ben  / Dr. Tóth Béla = = Határőrségi Tanulmányok 1995/1 [3/2-7/1995.]  p.58-65.

 

92.   

  A Határőrség médiakapcsolatainak fejlődése 1994. évi tapasztalatai / Csiszár Tamás = = Határőrségi Tanulmányok 1995/1 [3/2-7/1995.]  p. 66-76.

 

 

93.   

  A Határőrség 1994. évi gazdasági eredményeinek összegzése, további lehetőségek  / Lajtár József = = Határőrségi Tanulmányok 1995/1 [3/2-7/1995.]  p. 77-89.

 

94.   

  A határőrizeti tevékenység helye a Határőrség tevékenységi rendszerében, a határőrizeti altevékenység résztevékenységei / Kiss Lajos = = Határőrségi Tanulmányok 1995/1 [3/2-7/1995.]  p. 90-98.

 

95.   

  Határforgalom ellenőrzésünk az Európai Unióban a Schengeni Egyezmény szellemében / Szamosvölgyi Csaba = = Határőrségi Tanulmányok 1995/2 [3/2-20/1995.]  p. 1-12

A tanulmány felvázolja a határforgalom ellenőrzéséhez kapcsolódó legfontosabb elvi és gyakorlati kérdéseket.

 

96.   

  A TTKO tájékoztatással kapcsolatos feladatai és munkájának eredményei : Az osztály tevékenységének fő irányai / Kőműves József = = Határőrségi Tanulmányok 1995/2 [3/2-20/1995.]  p. 13-29.

A TTKO munkakör kezdetben a sajtó és társadalmi kapcsolatokra terjedt ki, majd tovább terjedt a határőrségi PR- munka egészére.

 

97.   

  A komendáns és tűzvédelmi szakterület helyzete, aktuális feladatok / Papp Antal = = Határőrségi Tanulmányok 1995/2 [3/2-20/1995.]  p. 30-43.

 

98.   

  Gondolatok az éves tevékenység megszervezéséről és vezetéséről /  Dr. Kónya József = = Határőrségi Tanulmányok 1995/2 [3/2-20/1995.]  p. 44-56.

 

99.   

  A határőr tisztek jogismereti felkészítése a Zrínyi Miklós Katonai akadémia törzstiszti tanfolyamán és alapképzésében / Dr. Mármarosi Ferenc = = Határőrségi Tanulmányok 1995/2 [3/2-20/1995.]  p. 57-64

 

100.           

  A Határőrségi Akciószolgálat megszervezése, célja, munkájának tapasztalatai és aktuális feladatai / Ritter Ottó = = Határőrségi Tanulmányok 1995/3 [3/2-22/1995.]  p. 1-11.

A tanulmány az Akciószolgálat felállításának körülményeit tekinti át. Átfogja a szolgálat feladatait részleteiben.

 

101.           

  A határőrizeti adatok elemzésének, értékelésének tapasztalatai és felhasználásuk lehetőségei a gyakorlati munkában, a Határőrség 1995. év első 5 hónapjának határőrizeti eredményei / Palancsa István = = Határőrségi Tanulmányok 1995/3 [3/2-22/1995.]  p. 12-30.

A tanulmány kitér a következő fejezetekre: az elemző, az értékelő munka helye, szerepe a határőrizet megszervezésében. Az elemző értékelő munka területeire.

 

 

 

102.           

  A XII. OTDK Konferencia hadtudományi, állam és jogtudományi szekciójának tapasztalatai / Dr. Varga János = = Határőrségi Tanulmányok 1995/3 [3/2-22/1995.]  p. 31-45.

Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia rendezvénye keretében került a tudományos diákköri tevékenység tanulmányozásra.

 

103.           

   A szolgálati állatok alkalmazásának és állategészségügyi ellátásának határőrségi helyzete / Dr. Elmer László = = Határőrségi Tanulmányok 1995/3 [3/2-22/1995.]  p. 46-56.

A járőrkutyák alkalmazásának célja, a szolgálati lovak alkalmazásának lehetőségei a Határőrségnél.

 

104.           

  Az útiokmányokkal szemben támasztott követelmények, különös tekintettel az ICAO egyesítési törekvéseire / Gampe Tibor = = Határőrségi Tanulmányok 1995/3 [3/2-22/1995.]  p. 57-68.

Az útiokmányokkal szemben támasztott követelményekre, ICAO egyesítési törekvéseire vezet vissza a tanulmány. Átveszi az MRP költségeit és annak előnyeit is.

 

105.           

  A határőrizeti szolgálat ellátásához rendelkezésre álló technikai eszközök alkalmazásának tapasztalatai és  a további fejlesztés szükséges irányai / Seres István = = Határőrségi Tanulmányok 1995/4 [3/2-28/1995.]  p. 1-19.

A tanulmány célja bemutatni a határőrizeti szolgálat alapvető technikai színvonalát. A két eszközcsoport a harc, gép, és vízi jármű technikái.

 

106.           

  Az embercsempészet várható alakulása / Szücs János = = Határőrségi Tanulmányok 1995/4 [3/2-28/1995.]  p. 20-28.

 

 

 

 

 

107.           

  A digitalizált képátviteli rendszer kialakulásának és fejlesztésének főbb elvei, követelményei a Dokumentációs Központban / Székely Dénesné = = Határőrségi Tanulmányok 1995/4 [3/2-28/1995.]  p. 29-40.

Dokumentációs Központ létrejöttének előzményeiről, feladatairól olvashatunk.

 

 

108.           

  Engedélyezési eljárások jogszabályi alapjai, végrehajtásának tapasztalatai / Peták Györgyné = = Határőrségi Tanulmányok 1995/4 [3/2-28/1995.]  p. 41-53.

           

109.           

  Társadalmi nyilvánosság, kommunikáció és közvélemény / Dalnoki János = = Határőrségi Tanulmányok 1995/4 [3/2-28/1995.]  p. 54-65.

A tanulmány témája a fegyveres erők, azon belül a Határőrség nyilvánosság kapcsolata.

 

110.           

  A Határőrség szervezeti fejlődése és átalakulása a változások tükrében 1958-tól 1988-ig / Nagy József = = Határőrségi Tanulmányok 1995/4 [3/2-28/1995.]  p. 66-77.

 

 

111.           

  Északi határunk története / Dr. Sallai János = = Határőrségi Tanulmányok 1995/4 [3/2-28/1995.]  p. 78-107.

A történelmi áttekintés bemutatja a határok változásait a kialakulástól napjainkig.

 

112.           

  A szomszédos országokkal való együttműködés helyzete és lehetőségei a nemzetközi szerződések tükrében / Dr. Dián József = = Határőrségi Tanulmányok 1995/5 [3/2-7/1996.]  p. 2-13.

A tanulmány a szomszédos államok határrendészeti szerveivel való kapcsolatok bemutatására törekszik.

 

 

 

113.           

  A hivatásos és közalkalmazotti felvétel pszichológiai szűrővizsgálatának rendszere és gyakorlata a Határőrségnél /  Tóth Enikő = = Határőrségi Tanulmányok 1995/5 [3/2-7/1996.]  p. 14-25.

 

114.           

  A bizalomépítés művészete / Dalnoki János = = Határőrségi Tanulmányok 1995/5 [3/2-7/1996.]  p. 26-38.

A nyilvánosság kezelésének technikájáról, a PR tevékenységről olvashatunk az anyagban.

 

115.           

  A határőrségi távbeszélőközpont rekonstrukció lehetősége a BM  távbeszélő hálózat fejlesztésének figyelembevételével / Pozsa László = = Határőrségi Tanulmányok 1995/5 [3/2-7/1996.]  p. 39-48.

A tanulmányban olvashatunk a Belügyminisztérium távbeszélő hálózatának felépítéséről, a BM távhívó hálózat elvi vázlatáról.

 

116.           

  A Határőrség feladatai egy lehetséges katasztrófa esetén : nukleáris veszélyhelyzet időszakában /  Papp Antal = = Határőrségi Tanulmányok 1995/5 [3/2-7/1996.]  p. 49-96+ mell.

 

117.           

  Speciális technikai eszközök : A Határőrség okmánykezelési, vizsgálati és kutatási tevékenységében / Peregi Gyula, fényképezte Róth Ákos  = = Határőrségi Tanulmányok 1995/5 [3/2-7/1996.]  p. 102-123.

Az összeállított anyag taglalja az okmánykezelés eszközeit, okmányvizsgálat eszközeit, okmányvizsgáló típusait, a kutatás ellenőrzés eszközeit.

 

118.           

  A magyar útlevélrendészet története 1903-tól napjainkig / Vass Ferenc = = Határőrségi Tanulmányok 1996/1 különszám [3/2-4/1996.] 132 p.

A történelmi áttekintés taglalja az útlevéltörvény kezdeti lépéseit és bevezetésének kérdéseit. A tanulmány végén felhasznált irodalmat találunk.

 

 

119.           

  Tapasztalatok az Egyesült Államok Határőrségének tevékenységéről / Kovács Dezső = = Határőrségi Tanulmányok 1996/2 különszám [3/2-12/1996.] 140 p.

Határőrség az Amerikai Egyesült Államokban címmel a szerző az Akadémia történetét követi nyomon,  azt követi az Egyesült Államok Határőrségének áttekintése.

 

120.           

  A Magyar – Jugoszláv S.H.S. határ megállapítása és kitűzése: A trianoni szerződés szerint 1921-1924 / Dr. Bacsa Gábor = = Határőrségi Tanulmányok 1996/3 különszám [3/2-19/1996.] 170  p. + függelék

 

           

121.           

   Értékelő csomag „ a határőrizeti kirendeltség tevékenységéről /  Dr. Teke András = = Határőrségi Tanulmányok 1996/1 [3/2-18/1996.]  p. 1-103.

 

 

122.           

  A Határőr Felderítési Szakismeretek oktatása a Rendőrtiszti Főiskola határrendészeti szakán / Lovas Attila = = Határőrségi Tanulmányok 1996/1 [3/2-18/1996.]  p. 103-130 + mell.

Az anyag áttekintést kíván adni a felderítő képzés vonatkozásában a kezdetektől napjainkig.

 

123.           

  A profilalkotás, mint nyomozási módszer alkalmazásának lehetőségei az embercsempészés felderítésében / Nagy József = = Határőrségi Tanulmányok 1996/1 [3/2-18/1996.]  p. 134-143.

A nyomozási módszer alkalmazásával kapcsolatos tanulmány jelent meg a Rendészeti Szemle 1994. évi 5. számában Bendzsák Katalin, Benke Miklós szerzők jóvoltából. Erre a tanulmányra építve foglalja össze tapasztalatait az anyag összeállítója.

 


 

 

124.           

  A határőrizeti akció fogalma, jellemzői, helye, szerepe a határrendvédelmi tevékenységek rendszerében / Kiss Lajos = = Határőrségi Tanulmányok 1996/1 [3/2-18/1996.]  p. 144-307 + mell.

A mellékletek tartalma a követező: Kimutatás személyforgalom alakulásáról 1980-1989. A jogellenes cselekmények alakulása 1980-1995. Kimutatás a FEP-eken felderített jogellenes cselekményekről, megelőzésekről 1980-1989-ig.

 

125.           

  A távoktatás és a multimédia alkalmazásának lehetőségei a határőrségi képzésben / Zsigovits László = = Határőrségi Tanulmányok 1996/1 [3/2-18/1996.]  p. 308-341.

 

 

126.           

  Sajtótükör 1995 / Csizsár Tamás = = Határőrségi Tanulmányok 1996/1 [3/2-18/1996.]  p. 342-360.

 

127.           

  Az igazgatósági oktatási központok és a határőrségi vezetőképző működéséré vonatkozó elképzelések / Dr. Beregnyei József = = Határőrségi Tanulmányok 1996/1 [3/2-18/1996.]  p. 361-372.

           

128.           

  Gondolatok a művelődési menedzsmentről pedagógusi megközelítésben / Dr. Beregnyei József = = Határőrségi Tanulmányok 1996/1 [3/2-18/1996.] p. 373-383.

 

129.           

   Közösségek szociometriai vizsgálata : A határőr kiscsoportok szociometriai vizsgálatának módszeréről / Kovács László = = Határőrségi Tanulmányok 1996/1 [3/2-18/1996.]  p. 384-455+ 6 ábra.

A Határőrségben található jelzett csoportok, formális csoportok, jellemzőjük, hogy szigorúan formalizáltak és hierarchizáltak.

 

 

 

 

130.           

  A feladatrendszer és takarékosság ésszerű összhangja a rendszer működésének meghatározó tényezője / Dr. Teke András = = Határőrségi Tanulmányok 1996/1 [3/2-18/1996.]  p. 463-470.

A takarékossági kényszer a vezetőket a fejlesztő és szervezőmunka területén arra kényszeríti, hogy a működés hosszú távú fenntartása érdekében biztosítsák a folyamatos megújulást.

 

131.           

  A magyar határőrizet honfoglalástól a kiegyezésig terjedő időszakának rövid áttekintése : A Magyar Határőrség 1100. éve : A Határőrség Tudományos Bizottsága és a Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztálya által megrendezett Tudományos Konferencián elhangzott előadások / Dr. Gáspár László = = Határőrségi Tanulmányok 1997/1különszám [3/2-12/1997.]  p. 1-10

 

132.           

  A magyar határőrizet 1867-1945 : A Magyar Határőrség 1100. éve : A Határőrség Tudományos Bizottsága és a Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztálya által megrendezett Tudományos Konferencián elhangzott előadások / Dr. Parádi József = = Határőrségi Tanulmányok 1997/1különszám [3/2-12/1997.]  p. 10-25 + mell.

 

133.           

  Magyar határőrizet 1945-1957 : A Magyar Határőrség 1100. éve : A Határőrség Tudományos Bizottsága és a Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztálya által megrendezett Tudományos Konferencián elhangzott előadások / Dr. Keserű István = = Határőrségi Tanulmányok 1997/1különszám [3/2-12/1997.]  p. 35-52.

 

134.           

  A Határőrség szervezetének és tevékenységének fejlődése, átalakulása a változások tükrében 1958-ól 1988-98-ig : A Magyar Határőrség 1100. éve : A Határőrség Tudományos Bizottsága és a Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztálya által megrendezett Tudományos Konferencián elhangzott előadások / Dr. Nagy József = = Határőrségi Tanulmányok 1997/1különszám [3/2-12/1997.]  p. 52-69.

 

 

 

 

135.           

  A magyar határőrizet 1989-től napjainkig : A Magyar Határőrség 1100. éve : A Határőrség Tudományos Bizottsága és a Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztálya által megrendezett Tudományos Konferencián elhangzott előadások / Dr. Bakondi György = = Határőrségi Tanulmányok 1997/1különszám [3/2-12/1997.]  p. 70-75.

 

136.           

  Egy határőrtiszt véleménye a Nemzeti Katonai Akadémia felállításáról 1948. július 1. : A Magyar Határőrség 1100. éve : A Határőrség Tudományos Bizottsága és a Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztálya által megrendezett Tudományos Konferencián elhangzott előadások / Ács Tibor = = Határőrségi Tanulmányok 1997/1különszám [3/2-12/1997.]  p. 75-84.

 

 

137.           

  A magyar Határőrség szolgálati tevékenységeiben ható elvek érvényesülése és változásai 1945-től az 1980-as évek végéig / Dr. Gáspár László = = Határőrségi Tanulmányok 1997/2 különszám [3/2-19/1997.] 137 p.

            A kandidátusi értekezés irodalomjegyzékkel zárul.

 

138.           

   A hivatásos határőrizetre történő átállás lélektani prognózisa / Virág László, Egri Ilona = = Határőrségi Tanulmányok 1997/3 különszám [3/2-20/1997.] p. 1-7.

A Határőrségnek is létezik kialakult hagyománya, értékrendje, stratégiája, az átalakulás menetében ezt figyelembe kell venni.

 

139.           

  A katonai pályaválasztás motivációs hátterének elemzése / Szeles Erika = = Határőrségi Tanulmányok 1997/3 különszám [3/2-20/1997.] p. 7-23.

A tanulmány egy vizsgálat tapasztalatait összegzi. A vizsgálatban 40 hivatásos katonatiszt vett rész. A tanulmány végét bibliográfia zárja.

 

 

 

 

 

140.           

  A hivatásos tiszthelyettesi állományba történő beilleszkedés vizsgálata / Nagy József  = = Határőrségi Tanulmányok 1997/3 különszám [3/2-20/1997.] p. 7-23.

A Nagykanizsai Határőr Igazgatóságon elvégzett kutatómunka a beilleszkedés vizsgálatán alapszik. Irodalomjegyzéket közöl a tanulmány végén.

 

141.           

  Szociometriai felmérések századoknál és kirendeltségeken / Nemesváriné Tibay Nóra = = Határőrségi Tanulmányok 1997/3 különszám [3/2-20/1997.] p. 46-71.

A kérdőívek felvétele a századok klubhelyisége, kirendeltségeknél történt, amely kiterjedt a hivatásos és a sorállományra.

 

142.           

  Pszichológia a humánszolgálati munkában / Kovács László = = Határőrségi Tanulmányok 1997/3 különszám [3/2-20/1997.] p. 72-111.

A jegyzet készítője arra törekedett, hogy a tanulmány olvasásakor tovább bővítsük pszichológiai ismereteinket, mint a személyiségformálás lényegét, személyiségtípusok főbb jellemzője.

 

143.           

  „ A megfelelő embert a megfelelő helyre „ : A tiszthelyettesi munkakör kiválasztás a Szombathelyi Határőr Igazgatóságon / Karagity Miklós = = Határőrségi Tanulmányok 1997/3 különszám [3/2-20/1997.] p. 111-170.

A tanulmány kifejti az emberi erőforrás menedzsment fogalmát, a kiválasztási folyamat elméleti alapjait, a munkaköri elemzés módszertanát.

 

144.           

  Az Európai Unió joganyagából, Schengeni egyezményből adódó követelmények a határellenőrzés végrehajtására / Szamosvölgyi Csaba = = Határőrségi Tanulmányok 1997/1 [3/2-13/1997.] p. 1-61.

A tanulmány bevezető szavai után kitér a magyar határellenőrzés és a határőrizet helyzetének fő vonásaira. Magyarország a belső határok nélküli Európában. Az egyes közlekedési módok szabályai. Szól az Európai Információs Rendszer (EIS)-ről. A mellékletekben találjuk a vízumtípusokat, kiállításának feltételeit, a bevándorlási és menekültpolitika elveit.

 

 

 

145.           

  A tanórán kívüli nevelés gyakorlata a szakképzésben részesülő hallgatói állomány körében a Szent László Határrendészképző Szakiskolában / Varga Béla , Tóth Sándor = = Határőrségi Tanulmányok 1997/1 [3/2-13/1997.] p. 61-72.

 

146.           

  Határőr Igazgatóság és kirendeltségei biztonságvédelmének lehetőségei állandó állomány esetén / Dr. Teke András = = Határőrségi Tanulmányok 1997/1 [3/2-13/1997.] p. 72-97+ mell.

 

147.           

  Mozzanatok és gondolatok a főiskolai szintű határőr tisztképzéshez / Dr. Fórizs Sándor = = Határőrségi Tanulmányok 1997/2 [3/2-17/1997.] p. 1-15.

A négy éves tisztképzés beleolvadt a Nemzetvédelmi Egyetembe. Az oktatási profilja szakmai vonatkozásban a rendészeti, jogi, határvadász kötelék harcászati felkészítésig terjed.

 

148.           

  Az oktatás minőségének biztosítása / Vass Ferenc = = Határőrségi Tanulmányok 1997/2 [3/2-17/1997.] p. 16-34.

A tanulmány kitér a tanítási – tanulási stratégiákra, az oktatási folyamat szerkezeti elemeire, a taneszközök fajtáira. A jegyzet végén irodalmi javaslat található.

 

149.           

  A Határőrség jelenlegi és jövőbeni az EU-hoz való csatlakozás feltételei között helye, szerepe, feladatrendszer / Ritecz György, Dr. Sallai János = = Határőrségi Tanulmányok 1997/2 [3/2-17/1997.] p. 35-103 +mell.

Az összefoglaló jegyzet áttekinti a Határőrség helyzetének változását. Bemutatja az Európai Unió határőrizeti rendszerének főbb elemeit. A felhasznált irodalom a jegyzet végén tallózható.       

 

 

 

 

 

150.           

  Bevándorlási szisztéma az USA-ban : Gondolatok az USA bevándorlási modelljéről, a rendvédelmi szervezetek alkalmazottainak, kiemelten a határőr tisztviselőknek a felkészítéséről / Dr.  Gubicza József , Szarvas János = = Határőrségi Tanulmányok 1997/2 [3/2-17/1997.] p. 107-125 + mell.

 

 

151.           

  A határőrségi számítástechnika hőskora és fejlődésének története / Zsigovocs László = = Határőrségi Tanulmányok 1997/2 [3/2-17/1997.] p. 1-15.

A számítástechnika határőrségi alkalmazását a kezdeti lépésektől követhetjük nyomon.

 

 

152.           

  Az illegális migrációban érintett személyek államhatáron történő átadás-átvételével összefüggő határőrségi feladatok és az eljárás rendje / Dr. Csentes Zoltán = = Határőrségi Tanulmányok 1998/1 különszám  [3/2--2/1998.] 72 p.

A kötet fejezetei a következő területet dolgoz fel: A közép-kelet-európai illegális migráció általános jellemzői és sajátosságai. Az illegális migráció nemzetközi fórumrendszere. A Határőrség gyakorlatának fejlődése személyek közös államhatáron történő átadás-átvétel terén. A toloncegyezmény általános jellemzői. A tanulmány végén irodalomjegyzék található.

 

 

153.           

  A Rendőrtiszti Főiskola Határrendészeti szakán folyó tisztképzés / Cseh József … = = Határőrségi Tanulmányok 1998/2 különszám  [3/2-11/1998.] 141 p. + mell.

A főiskola határrendész szakán a következő képzésekre kerül sor: határőrizeti alapismeretek, határrendészeti általános ismeretek, határvédelmi ismeretek, határőr szakkiképzések, határőrizeti gazdasági ismeretek, határőrségi informatikai ismeretek, határőr felderítési szakismeretek.

 

 

 

 

 

154.           

  A Határőrség szerepe a katasztrófák, különös tekintettel a nukleáris veszélyhelyzet következményeinek felszámolásában / Papp Antal = = Határőrségi Tanulmányok 1998/3 különszám  [3/2-13/1998.] 137 p. + mell.

Az értekezésben olvashatunk a kockázat, vészhelyzet, radioaktív anyagok, nukleáris létesítmények rendkívüli események, atomerőművek, atomkár, veszélyes hulladék fogalomköréből.

 

155.           

  A tiroli vadászezredtől a magyar határvadászokig / Dr. Bacsa Gábor = = Határőrségi Tanulmányok 1998/4 különszám  [3/2-14/1998.] p. 1-162.

 

156.           

  Szent László lovagkirály vitézsége és a határőrizet / Siska Gábor = = Határőrségi Tanulmányok 1998/4 különszám  [3/2-14/1998.] p. 163-247.

 

 

157.           

  A határőr igazgatóságok objektumbiztonsági szolgálatának felkészítése : általános segédlet az Objektumbiztonsági Szolgálat felkészítéséhez / Dr. Teke András = = Határőrségi Tanulmányok 1998/1 [3/2-12/1998.] p. 2-76.

Az első fejezetben az objektumbiztonság és biztonságvédelem kérdései kerülnek összefoglalásra. A második fejezetben az objektumbiztonsági szolgálat megvalósítása szerepel. A tanulmány mellékletében taglalja a kommunikáció, jel és jelzésadás objektumőrök között témakört.

 

158.           

  Szervezeti kultúra jellegzetességei a Határőrségnél /  Szeles Erika, Virág László = = Határőrségi Tanulmányok 1998/2 [3/2-22/1998.] p. 3-19.

 

 

159.           

  A tiszthelyettesi állomány fegyelmi helyzetének főbb pszichológiai összefüggései        / Géczy Tihamér = = Határőrségi Tanulmányok 1998/2 [3/2-22/1998.] p. 20-25.

 

 

 

160.           

  Intézkedéslélektani helyzetek elemzése / Virág László, Szeles Erika,  Gyurkó Pál  = = Határőrségi Tanulmányok 1998/2 [3/2-22/1998.] p. 26-31.

 

161.           

  Nyelvtanulási stratégiák felnőttkorban a határrendész képzésben szerzett tapasztalatok tükrében / Dr. Czeglédiné Szente Katalin = = Határőrségi Tanulmányok 1999/3 [3/2-14/1999.] p. 2-26.

Az újfajta tanítás képessége magában foglalja a tanulók által használt tanulási stratégiák azonosítását, a tanulók önálló munkára való törekvését.

 

162.           

  A határforgalom-ellenőrzés néhány pszichológiai vonatkozása / Szép Zoltán = = Határőrségi Tanulmányok 1999/3 [3/2-14/1999.] p. 28-78.

Az általános pszichológia hatásait vizsgálja a tanulmány, foglalkozik az empátia fogalmával és annak területeivel.

 

163.           

  Távoktatás a Körmendi Rendészeti Szakközépiskolában / Joó Gábor = = Határőrségi Tanulmányok 1999/3 [3/2-14/1999.] p. 80-88.

 

 

164.           

  Néhány gondolat a Francia Nemzeti Csendőrségről / Szűcs János = = Határőrségi Tanulmányok 1999/3 [3/2-14/1999.] p. 89-98.

A történelmi előzmények bemutatása után áttekinti a bűnügyi feladatokat a tanulmány.

 

165.           

  Az államhatárral kapcsolatos egyes bűncselekmények jogalkalmazási gyakorlata / Dr. Császár Zoltán = = Határőrségi Tanulmányok 1999/3 [3/2-14/1999.] p. 100-124.

A Határőrség nyomozóhatósági jogköre, a nyomozás eredményesség tapasztalatait dolgozza fel a tanulmány.

 


 

 

166.           

  Határőr tisztképzés az ezredfordulón / Dr. Pálfölgyi László = = Határőrségi Tanulmányok 1999/3 [3/2-14/1999.] p. 125-132.

 

167.           

  A határőr tiszthelyettes szakképzése, avagy híd (építés) a gyakorlat és a jogszabályok előírásai között  / Geri Tibor = = Határőrségi Tanulmányok 1999/3 [3/2-14/1999.] p. 133-152.

 

 

168.           

  A magyar katonai vezetés elképzelése a határőrizeti csapatok megszervezésére 1918-ban / = = Határőrségi Tanulmányok 1999/5 [3/2-15/1999.] p. 2-14.

A tanulmánykötetben a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen 1999. október 18-án tartott tudományos konferencia anyaga található.

 

169.           

  A magyar állami határrendőrség létrehozásának körülményei, szervezetei, 1945-1949. között / = = Határőrségi Tanulmányok 1999/5 [3/2-15/1999.] p. 15-50.

A történelmi áttekintés bemutatja a határrendőrség létrehozását és annak kezdeti lépéseit.

 

170.           

  A BM Határőrség helye, szerepe, szervezetének változásai a szocialista államokban 1957-től az 1980-as évek végéig / = = Határőrségi Tanulmányok 1999/5 [3/2-15/1999.] p. 51-66.

 

171.           

  A magyar állam határőrizeti struktúrájának fejlődése a századfordulótól a második világháborúig / = = Határőrségi Tanulmányok 1999/5 [3/2-15/1999.] p. 68-118+ mell.

 

 

 

 

 

172.           

  A Határőrség átszervezésének okai, körülményei és szakaszai 1989-1999 között / = = Határőrségi Tanulmányok 1999/5 [3/2-15/1999.] p. 130-138.

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem II. Határőrizeti Tudományos Konferencián elhangzott előadás anyaga.

 

173.           

  A honvéd, az államvédelmi, majd a belügyi Határőrség szervezeti változásai 1945-1956 között / Dr. Gáspár László = = Határőrségi Tanulmányok 1999/5 [3/2-15/1999.] p. 139-144 + mell.

A magyar Határőrség történetének egyik legkritikusabb időszakát dolgozza fel a cikk.

 

174.           

  Az embercsempészet mint az illegális migráció egy fajtája / Vass Ferenc = = Határőrségi Tanulmányok 1999/1különszám [3/1-7/1999.] p. 2-25.

A tanulmány feldolgozza az embercsempészet fogalmát, annak okait, nemzetközi jellegét, a magyarországi migrációs stratégia kialakulásának szükségességét.

 

175.           

Schengeni Ellenőrzési Standard „ szeminárium Németországban / Dávid Károly = = Határőrségi Tanulmányok 1999/1különszám [3/1-7/1999.] p. 26-108.

Az összeállított anyag tartalmazza a két hetes szeminárium elméleti és gyakorlati tapasztalatait, különösen a Schengeni Végrehajtási Egyezmény külső és belső határok őrizetének előírásait.

 

176.           

  A német határvédelmi rendszer áttekintése / Samu István = = Határőrségi Tanulmányok 1999/2 különszám [3/2-2/1999.] 144 p.

A tanulmány első fejezete foglalkozik a BGS általános felépítésével, irányításával. A Határvédelmi Igazgatóság feladatával és határkörével. A következő fejezet áttekinti a Szövetségi Határvédelem átszervezésének célját. A tanulmányban olvashatunk a Aachen Határvédelmi Felügyelőség szervezeti felépítéséről, annak sajátosságáról.  

 

 

 

 

177.           

  Mellékletgyűjtemény : Feljegyzés a BGS általános irányítási rendszerről és szervezeti felépítéséről, valamint a Kelet Határ Védelmi Elnökségről / Vass Ferenc = = Határőrségi Tanulmányok 1999/2 különszám [3/1-12/1999.] 78 p. + mell.

 

178.           

  Bemutatkozunk : A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudomány Kar Határőr Tanszék Határrendészeti és Védelmi - Vezetői Szakán folyó tisztképzés / Dr. Fórizs Sándor … = = Határőrségi Tanulmányok 1999/3 különszám [3/2-8/1999.]  113 p. + mell.

Az anyagban fejezetekre bontva tantárgyanként megtaláljuk az oktatásnak a célját, a képzés rendszerét, annak felépítését.

 

179.           

  A kábítószer probléma és a Határőrség szerepe a kábítószer-bűnözésben / Zámbó Péter = = Határőrségi Tanulmányok 1999/2 [3/2-12/1999.] p.  2-85.

A cikk kifejti a kábítószerrel való visszaélés kialakulásának körülményeit, a kábítószer fajtáit, e bűnözésekkel kapcsolatos jogszabályi előírásait.

 

180.           

  Harc a korrupció ellen : Az Amerikai FBI Akadémián megrendezett szeminárium vázlatos szakmai tapasztalatai / Mádai András, Fodor Attila

= = Határőrségi Tanulmányok 1999/2 [3/2-12/1999.] p. 87-99.

Az anyag tartalmazza az amerikai Quanticói FBI Akadémián megtartott

 „Harc a korrupció ellen„ című szeminárium előadásait.

 

181.           

A korrupció és a megelőzés lehetőségei / Futóné Dr. Kartai Zsuzsanna

= = Határőrségi Tanulmányok 1999/2 [3/2-12/1999.] p.  101-116.

Megtaláljuk a korrupció okait, a megelőzés lehetőségeit, a szervezeti magatartás és a szervezeti kultúra fejlesztésének szükségességét.

 

 

 

 

 

 

182.           

  Változó környezet, változó magyar Határőrség / Dr. Sándor Vilmos = = Határőrségi Tanulmányok 1999/2 [3/2-12/1999.] p.  118-149.

A cikk kiemeli a Határőrség rendszerváltástól zajló átalakulásait, azok erényeit és hibáit, a rendészeti szervvé válás kezdetét, valamint foglalkozik a Határőrség EU. csatlakozáshoz történő fejlesztése kérdéseivel.

 

183.           

  A humán menedzsment oktatás és a tiszti hivatásra való felkészítés helyzete, továbbfejlesztési lehetőségei a katonai és rendvédelmi felsőoktatásban / Dr. Pálvölgyi László = = Határőrségi Tanulmányok 1999/2 [3/2-12/1999.] p.  151-169.

A tanulmány összefoglalja a humán menedzsment helyzetét és elemzi a hazai felsőoktatási intézmények oktató-nevelő tevékenységét a tiszti hivatásra történő felkészítést illetően.

 

184.           

    A katonai közelharc és a modern lőkiképzés követelményei, jelentősége és a gyakorlata a Határőrség munkájában / Nyakó László = = Határőrségi Tanulmányok 1999/2 [3/2-12/1999.] p.  171-175.

Az anyag a küzdősportok, önvédelem gyakorlati ismeretének és alkalmazásának, valamint a lőkiképzési feladatok teljesítésének jelentőségét fogja össze.

 

185.           

  A hamis útlevelek kriminalisztikai vizsgálata a határforgalmi kirendeltségeken /  Árvai László = = Határőrségi Tanulmányok 1999/2 [3/2-12/1999.] p. 177-231.

Részletes ismeretet ad az okmányok ( úti ) hamisítás elleni védelmének módszereiről, tárgyalják a hamis, hamisított okmányok fajtáit, azok felismerésének lehetőségeit.

 

186.           

    A tudományos kutatás elmélete és gyakorlata a tanintézetekben / Dr. Berek Lajos  = = Határőrségi Tanulmányok 1999/1 [3/2-6/1999.] p.  1-14.

A tudományos kutatás, a kutatás és a hadtudományi kutatás fogalmát tárja fel.

 

 

 

 

 

187.           

  A Határőrség a honvédelmi rendszerben / Józsai János = = Határőrségi Tanulmányok 1999/1 [3/2-6/1999.] p.  15-98.

A tanulmány áttekinti a fegyveres erők elhelyezkedését ebben a feladatrendszerben.

 

188.           

  A Határőrség gazdasági szervezetének fejlődése 1957-től napjainkig / Faggyas Zoltán = = Határőrségi Tanulmányok 1999/1 [3/2-6/1999.] p. 39-57.

A Határőrség gazdasági területét történeti feldolgozásában tekinthetjük át.

 

189.           

  A határellenőrzés, határrezsim, embercsempészet helyzete az EU- csatlakozás tükrében hazánk osztrák, szlovén, horvát, államhatárán

/  Gaál Gyula = = Határőrségi Tanulmányok 1999/1 [3/2-6/1999.] p.  58-94.

A bemutatott viszonylatok helyzetének vizsgálatai alapján megállapítható, hogy a legsúlyosabb probléma az államhatáron megjelenő embercsempészet, kábítószer-csempészet.

 

190.           

  A Határrendészeti és Védelmi Vezetői Szak bemutatása / Dr. Kónya

József = = Határőrségi Tanulmányok 1999/1 [3/2-6/1999.] p.  95-109.

Az oktatás fő szabályozása, az átalakulás lépései, a képzés folyamata, az oktatás szervezeti egységei tekinthetők meg diagrammok segítségével.

 

191.           

  Határőrizet, határvédelem államiságunk korai időszakában / Dr. Élő Előd = = Határőrségi Tanulmányok 1999/1 [3/2-6/1999.] p.  110-141.

A történelmi témájú tanulmány végén felhasznált irodalmi jegyzéket találunk.

 

192.           

  A veszélyes szállítmányok ellenőrzésének szabályai / Székely László = = Határőrségi Tanulmányok 1999/1 [3/2-6/1999.] p.  1-14.

Mi tartozik a veszélyes anyagok kategóriájába, mik a veszélyes anyagok besorolása, jelzései, ezekre a kérdésekre ad választ a tanulmány.

 

193.           

  A magyar katonai vezetés elképzelése a határőrizeti csapatok megszervezésére 1918-ban / Dr. Suba János = = Határőrségi Tanulmányok 1999/5 különszám  [3/2-15/1999.] p. 2-12.

 

194.           

  A magyar állami határrendőrség létrehozásának körülményei, szervezetei, 1945-1949. között  / Dr. Nagy György  = = Határőrségi Tanulmányok 1999/5 különszám  [3/2-15/1/1/ 1999.] p. 13-44.

 

195.           

  A honvéd, az államvédelmi, majd a belügyi Határőrség szervezeti változásai 1945-1956 között / Dr. Gáspár László = = Határőrségi Tanulmányok 1999/5 különszám  [3/2-15/1/1/ 1999.] p. 45-58. + mell.

 

196.           

  A BM Határőrség helye, szerepe, szervezetének változásai a szocialista államban 1957-től az 1980-as évek végéig /  Dr. Nagy József = = Határőrségi Tanulmányok 1999/5 különszám  [3/2-15/1/1/ 1999.] p. 58-72. + mell.

 

197.           

  A magyar államhatár határőrizeti struktúrájának fejlődése századfordulótól a második világháborúig / Dr. Parádi József = = Határőrségi Tanulmányok 1999/5 különszám  [3/2-15/1999.] p. 73-88. + mell.

 

198.           

  A Határőrség átszervezésének okai, körülményei és szakaszai 1989-1999. között /  Törincsi József = = Határőrségi Tanulmányok 1999/5 különszám  [3/2-15/1999.] p. 101-110.

 

199.           

  A biztonság definiálása, befolyásoló tényezőinek osztályozása, rendszerezése : Közép-kelet-európai szemmel, a XXI század küszöbén /  Ritecz György = = Határőrségi Tanulmányok 2000/1 [3/2-9/2000.] p. 6-60.

            A cikkben olvashatunk a veszélyek osztályozásáról, a globalizációról.

 

 

200.           

  Határőrizet más országokban / Dr. Fórizs Sándor = = Határőrségi Tanulmányok 2000/1 [3/2-9/2000.] p. 61-80.

A cikk hat európai ország határőrizeti-határrendészeti szervei helyzetét mutatja be. Az adott országok belügyminisztériumai által kiadott adatokat, mutatókat tartalmazza.

 

201.           

  A leendő belső határellenőrzés az Európai Unióhoz csatlakozás folyamatában / Dr. Nagy György = = Határőrségi Tanulmányok 2000/1 [3/2-9/2000.] p. 81-113.

A tanulmány áttekinti az Európai Unió követelményeit, az Amszterdami Szereződéssel módosított EK szerződés belső határra vonatkozó rendelkezésit.

 

202.           

  A Magyar Államkincstár megalakulása / Unger István = = Határőrségi Tanulmányok 2000/1 [3/2-9/2000.] p. 114-132.

A cikk áttekinti a nemzetközi gyakorlatban már működő típusokat.

Bemutatja a kincstár létrehozását, szabályozását.

 

203.           

  A Határőrség helye az államháztartás költségvetési, tervezési rendszerében / Tóth László = = Határőrségi Tanulmányok 2000/1 [3/2-9/2000.] p. 133-146.

 

204.           

    Gondolatok a Határőrségi végrehajtó állomány helyéről, szerepéről a képzettség oldaláról / Dr. Beregnyei József = = Határőrségi Tanulmányok 2000/1 [3/2-9/2000.] p. 147-153.

 

           

205.           

  A felsőoktatási intézmények határőr hallgatóinak tudományos diákköri tevékenysége a XXIV. OTDK tükrében / Dr. Varga János = = Határőrségi Tanulmányok 2000/1 [3/2-9/2000.] p. 154-179.

            Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia anyaga.

 

 

 

 

206.           

   A logisztika filozófiája, fogalomrendszere, adaptációjának lehetőségei és szükségessége a Határőrségnél / Faggyas Zoltán = = Határőrségi Tanulmányok 2000/2   [3/2-10/2000.] p.  8-22.

Az Európai Unióba való felvételünk és majdani tagságunk megítélésében jelentős szerepet játszik a rendvédelem helyzete, a külső és belső határok őrzésének feltétele.

 

207.           

  A Magyar Államkincstár eddigi működésének tapasztalatai továbbfejlesztési lehetőségek / Unger István = = Határőrségi Tanulmányok 2000/2   [3/2-10/2000.] p.  23-37.

 

208.           

  A Határőrség költségvetési gazdálkodása az államháztartáson belül / Tóth László = = Határőrségi Tanulmányok 2000/2   [3/2-10/2000.] p.  38-44.

 

 

209.           

  Az Európai Uniós Integrációból adódó környezetvédelmi feladatok a határőrizetben / Dr. Bajtai Csaba = = Határőrségi Tanulmányok 2000/2  [3/2-10/2000.] p.  45-73.

Az Európai Unióhoz való csatlakozás érdekében meg kell felelni az ott elfogadott feladatrendszernek. A tanulmány kitér a Határőrség környezetvédelmi feladataira.

 

 

210.           

  A közösségi szállások problémahelyzetei, különös tekintettel a „ rács „ mindkét oldalára / Molnár József = = Határőrségi Tanulmányok 2000/2   [3/2-10/2000.] p.  77-86.

A törvényi felhatalmazás alapján a Határőrség idegenrendészeti hatóssággá vált, ennek része a közösségi szállások létesítése és működtetése.

 

 

 

 

211.           

  A határforgalom-ellenőrzés néhány pszichológiai vonatkozása / Szép Zoltán = = Határőrségi Tanulmányok 2000/2   [3/2-10/2000.] p.  87-124.

A tanulmány célja a hivatásos állomány meglévő ismereteihez megadni mindazon pszichológiai, és empátiával összefüggő információkat, módszereket, amelyek javítják az utasokkal való kapcsolatteremtést.

 

212.           

  Az intézkedéslélektani kutatás tapasztalatai, programok az intézkedések lélektani feltételének fejlesztésére / Virág László, Géczy Tihamér = = Határőrségi Tanulmányok 2000/2  különszám [3/2-5/2000.] p. 2-13.

 

 

213.           

  Előítélet vizsgálat közösségi szálláson / Horváthné Schmidt Ilona = = Határőrségi Tanulmányok 2000/2  különszám [3/2-5/2000.] p. 14-20.

A vizsgálat szerint kimutatható a negatív és pozitív beállítódás, egy-egy személy sajátossága vagy a csoport jellemzője.

 

214.           

  Kommunikáció-kutatás összegzés / Szatmári Szilvia, Ostyola Éva = = Határőrségi Tanulmányok 2000/2  különszám [3/2-5/2000.] p. 22-33.

A Szombathelyi Határőr Igazgatóságnál végzett intézkedéslélektani kutatás eredményeit összegzi a cikk.

 

215.           

  Az állomány belső fesztültségeinek és a kommunikációs stílus alakulásának összefüggései /  Nagy József = = Határőrségi Tanulmányok 2000/2  különszám [3/2-5/2000.] p. 34-40.

 

216.           

  Kommunikáció intézkedési helyzetekben járőröknél /  Futóné Dr. Kartai  Zsuzsanna, Gáspár István  = = Határőrségi Tanulmányok 2000/2  különszám [3/2-5/2000.] p. 41-59.

 

 

 

 

217.           

  A hivatásos állomány pszichológiai jellemzőinek hatása az egészségügyi állapotuk alakulására és az intézkedések során tanúsított viselkedésére / Nagy Ildikó = = Határőrségi Tanulmányok 2000/2 különszám [3/2-5/2000.] p.  60-80.

 

218.           

  Intézkedési esetek járőröknél a főbb pszichés tényezők figyelembevételével / Kisházi Zsuzsa = = Határőrségi Tanulmányok 2000/2  különszám [3/2-5/2000.] p. 22-33.

 

219.           

  Szerep és személyiség / Bodnárné Kiss Viola = = Határőrségi Tanulmányok 2000/2  különszám [3/2-5/2000.] p. 102-136.

 

220.           

  Az intézkedési helyzetek során alkalmazott kommunikáció oktatási kérdései / Szatmári Szilvia, Ostyola Éva = = Határőrségi Tanulmányok 2000/2  különszám [3/2-5/2000.] p. 137-156.

 

221.           

  A vezetői hatékonyság vizsgálata a Határőrségnél / Szeles Erika = = Határőrségi Tanulmányok 2000/2  különszám [3/2-5/2000.] p.  167-194.

 

222.           

Munkahelyi pszichoterror a Határőrségnél és kezelésének vezetői feladatai / Virág László = = Határőrségi Tanulmányok 2000/2 különszám [3/2-5/2000.] p. 195-204.

 

223.           

  A pszichológiai megterhelés alakulása és optimalizálásának lehetőségei a csapaterős tevékenység időszakában / Lunczner Károly, Szeles Erika, Túri Henriett = = Határőrségi Tanulmányok 2000/2  különszám [3/2-5/2000.] p. 205-210.

 

224.           

Devianciák a Határőrségnél / Bene Imre = = Határőrségi Tanulmányok 2000/2  különszám [3/2-5/2000.] p. 211-228.

 

 

 

 

225.           

  A kóros játékszenvedély / Pekáry László = = Határőrségi Tanulmányok 2000/2  különszám [3/2-5/2000.] p.  229-237.

 

226.           

  Pszichológiai képzés a rendészeti szakközépiskolában / Molnár József = = Határőrségi Tanulmányok 2000/2  különszám [3/2-5/2000.] p.  238- 240.

 

227.           

  Magyar Királyi Határőrség : Magyarország déli határán 1932-1938 / = = Határőrségi Tanulmányok 2000/3 különszám [3/2-12/2000.] 88p. + mell.

 A szerző folytatni kívánja a Magyar Királyi Vámőrség Magyarország déli határán 1921-1932 című tanulmányát. Az anyag a Határőrség kérdéseivel foglalkozik ebben az időszakban.

 

228.           

  A fegyverhasználat szabályozása a határőrizetben a XX. században / Dr. Sallai János  = = Határőrségi Tanulmányok 2000/4 különszám [3/2-13/2000.] 77p. + mell.

A témakör áttekinti a fegyverhasználat területeit történelmi időrendben. A tanulmány végén jelentős irodalmi jegyzéket találunk.

 

 

 

 

 


Névmutató

 

 

 

A

Ács Tibor

136

Árvai László

185

B

Bacsa Gábor

120, 155

Bajtai Csaba

209

Bakondi György

135

Balogh Zoltán

47

Belány János

32, 55

Béndek József

57

Bene Imre

224

Beregnyei József

127, 128, 204

Berek Lajos

186

Berka István

35

Bodnárné Kiss Viola

219

Borsa György

34

C

Czeglédiné Szente Katalin

161

Császár Miklós

36

Császár Zoltán

165

Cseh József

153

Csentes Zoltán

52, 152

Csizsár Tamás

49, 60, 92, 126

D

Dalnoki János

109, 114

Darázs Ferenc

30

Dávid Károly

175

Dávid Károly

86, 87, 175

Dián József

112

Dzsupin Ottó

22, 69

E

Egri Ilona

138

Elmer László

103

Élő Előd

191

F

Faggyas Zoltán

188, 206

Fodor Attila

180

Fórizs Sándor

77, 147, 178, 200

Futóné Dr. Kartai Zsuzsanna

181

Fülep Imre

29

G

Gaál Gyula

189

Gampe Tibor

63, 104

Gáspár István

216

Gáspár József

66

Gáspár László

42, 56, 68, 131, 137, 195

Gáspárné dr. Schinke Beatrix

46

Géczy Tihamér

159, 212

Geri Tibor

167

Gubicza József

20, 150

Gulyás Mihály

26, 78

Gyurkó Pál

160

H

Hadnagy  Jánosné

38

Horváthné Schmidt Ilona

213

Hrabovszky Pál

67

J

Joó Gábor

163

Józsai János

187

K

Karagity Miklós

143

Keserű István

133

Kígyós Éva

21

Kisházi Zsuzsa

218

Kiss Lajos

94, 124

Koczka István

45

Komáromi István

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Kónya József

71, 98, 190

Kovács Gyula

31, 75, 83

Kovács László

129, 142

Kőműves József

96

Krisán Attila

28

L

Lajtár József

23, 93

Lantos József

80

Lovas Attila

122

Lunczner Károly

76, 223

M

Mádai András

180

Mármarosi Ferenc

99

Molnár József

210, 226

N

Nagy György

194, 201

Nagy Ildikó

217

Nagy József

50, 110, 123, 134, 140, 196, 215

Nagy László

37

Nemesváriné Tibay Nóra

141

Nyakó László

184

O

Ostyola Éva

214, 220

P

Palancsa István

101

Pálvölgyi László

13, 14, 15, 16, 17, 18, 166, 183

Papp Antal

24, 54, 97, 116, 154

Parádi József

132, 197

Pekáry László

225

Peregi Gyula

117

Peták Györgyné

108

Pozsa László

115

Prókai Béla

43

R

Ritecz György

149, 199

Ritter Ottó

100

S

Salgó László

10

Sallai János

51, 111, 228, 149, 176    

Samu István

88, 176

Sándor Veronika

11

Sándor Vilmos

82, 182

Seres István

105

Sipos Endre

64, 89

Siska Gábor

156

Suba János

193

SZ

Szabó László

59, 79

Szamosvölgyi Csaba

58, 95, 144

Szarvas János

150

Szatmári Szilvia

214, 220

Székely Dénesné

107

Székely László

192

Székelyhidi István

25

Szeles Erika

139, 158, 160, 221, 223

Szép Zoltán

70, 162, 211

Szűcs János

106, 164

T

Takács Péter

90

Tariné Tóth Mária

72

Tarsoly Sándor

39

Teke András

19, 33, 40, 48, 84, 85, 121, 130, 146, 157

Tóth Béla

27, 61, 91

Tóth Enikő

113

Tóth Jenő

73

Tóth László

203, 208

Tóth Sándor

145

Tömös Bertalan

12

Törincsi József

198

Trencsényi György

44

Túri Henriett

223

U

Unger István

202, 207

V

Varga Béla

53, 145

Varga János

102, 205

Varga Mária

81

Varga Zoltánné

41

Vass Ferenc

118, 148, 174, 177

Virág László

138, 158, 160, 177, 212, 222

Virányi Gergely

65

Z

Zámbó Péter

74, 179

Zsigovits László

125, 151

 

 

 

 


 

Címmutató

 

 

·         A beadványok intézésének helyzete és jogszabályi kérdései a Határőrségnél

38

·         A bizalomépítés művészete

114

·         A biztonság definiálása, befolyásoló tényezőinek osztályozása, rendszerezése

199

·         A BM Határőrség helye, szerepe, szervezetének változásai a szocialista államokban 1957-től az 1980-as évek végéig

170

·         A BM Határőrség helye, szerepe, szervezetének változásai a szocialista államban 1957-től az 1980-as évek végéig

196

·         A Csornai Határforgalmi Kiképző Központ kialakításának és anyagi technikai felszerelésének tapasztalatai

34

·         A digitalizált képátviteli rendszer kialakulásának és fejlesztésének főbb elvei, követelményei a Dokumentációs Központban

107

·         A fegyverhasználat szabályozása a határőrizetben a XX. században

228

·         A feladatrendszer és takarékosság ésszerű összhangja a rendszer működésének meghatározó tényezője

130

·         A felsőoktatási intézmények határőr hallgatóinak tudományos diákköri tevékenysége a XXIV. OTDK tükrében

205

·         A gazdálkodás- szabályozás új vonásai a Határőrségnél

23

·         A hadkiegészítés 1992 évi tapasztalatai és az 1993 évi elgondolások megvalósulása

32

·         A hamis útlevelek kriminalisztikai vizsgálata a határforgalmi kirendeltségeken

185

·         A határellenőrzés, határrezsim, embercsempészet helyzete az EU- csatlakozás tükrében hazánk osztrák, szlovén, horvát, államhatárán

189

·         A határforgalom ellenőrzési alapképzés és tanfolyamszerű továbbképzés helyzete, tapasztalatai és feladatai

64

·         A határforgalom-ellenőrzés néhány pszichológiai vonatkozása

162

·         A határforgalom-ellenőrzés néhány pszichológiai vonatkozása

211

 

 

·         A Határőr Felderítési Szakismeretek oktatása a Rendőrtiszti Főiskola határrendészeti szakán

122

·         A határőr igazgatóságok biztonságvédelmi tevékenysége tervezésének, szervezésének és megvalósításának elvi lehetőségei

84

·         A határőr igazgatóságok objektumbiztonsági szolgálatának felkészítése: általános segédlet az Objektumbiztonsági Szolgálat felkészítéséhez

157

·         A határőr tisztek jogismereti felkészítése a Zrínyi Miklós Katonai akadémia törzstiszti tanfolyamán és alapképzésében

99

·         A határőr tiszthelyettes szakképzése, avagy híd (építés) a gyakorlat és a jogszabályok előírásai között

167

·         A határőrizeti adatok elemzésének, értékelésének tapasztalatai és felhasználásuk lehetőségei a gyakorlati munkában, a Határőrség 1995. év első 5 hónapjának határőrizeti eredményei

101

·         A határőrizeti akció fogalma, jellemzői, helye, szerepe a határrendvédelmi tevékenységek rendszerében

124

·         A határőrizeti feladatok végrehajtásának tapasztalatai és a továbbfejlesztés lehetőségei

57

·         A határőrizeti szolgálat ellátásához rendelkezésre álló technikai eszközök alkalmazásának tapasztalatai és  a további fejlesztés szükséges irányai

105

·         A határőrizeti tevékenység helye a Határőrség tevékenységi rendszerében, a határőrizeti altevékenység résztevékenységei

94

·         A Határőrség 1994. évi gazdasági eredményeinek összegzése, további lehetőségek

93

·         A Határőrség a honvédelmi rendszerben

187

·         A Határőrség állományának felkészítése a szolgálati feladatokra – különös tekintettel a hivatásos tiszthelyettesek képzésére

59

·         A Határőrség átszervezésének okai, körülményei és szakaszai 1989-1999 között

172

·         A Határőrség átszervezésének okai, körülményei és szakaszai 1989-1999. között

198

·         A Határőrség Dokumentációs Központ felállításának és működésének elsődleges feladatai

58

·         A Határőrség fegyelmi helyzetének alakulása és tendenciái

39

·         A Határőrség feladatai egy lehetséges katasztrófa esetén : nukleáris veszélyhelyzet időszakában

116

·         A Határőrség gazdasági szervezetének fejlődése 1957-től napjainkig

188

·         A Határőrség harc- és gépjármű szakterületének alapvető rendeltetése, helyzete

67

·         A Határőrség helye az államháztartás költségvetési, tervezési rendszerében

203

·         A Határőrség hivatásos állománya tovább, - át- és vezetőképzésének rendszere, helyzete, az ezzel kapcsolatos további elképzelések

79

·         A Határőrség idegenrendészeti feladatai

52

·         A Határőrség informatikai koncepciója és megvalósulása a gyakorlatban

45

·         A Határőrség jelenlegi és jövőbeni az EU-hoz való csatlakozás feltételei között helye, szerepe, feladatrendszer

149

·         A Határőrség költségvetési gazdálkodása az államháztartáson belül

208

·         A Határőrség lehetséges feladatai a katasztrófák elleni védelemben és a polgári védelem szerveivel való együttműködés kérdései

12

·         A Határőrség médiakapcsolatainak fejlődése 1994. évi tapasztalatai

92

·         A Határőrség nemzetközi tevékenysége

36

·         A Határőrség Országos Parancsnokság titkársága megszervezésének és működésének tapasztalatai

30

·         A Határőrség ruházati ellátásának helyzete, a hivatásos állomány ruházatával kapcsolatos várható változások, elgondolások

73

·         A Határőrség szerepe a katasztrófák, különös tekintettel a nukleáris veszélyhelyzet következményeinek felszámolásában

154

·         A Határőrség szervezetének és tevékenységének fejlődése, átalakulása a változások tükrében 1958-ól 1988-98-ig

134

·         A Határőrség szervezetének, létszámának, területi elhelyezkedésének és  tevékenységének fejlődése 1958-tól 1988-ig

50

·         A Határőrség szervezeti fejlődése és átalakulása a változások tükrében 1958-tól 1988-ig

110

·         A Határőrség tevékenységében ható törvényszerűségek, elvek sajátos érvényesülése a határforgalom ellenőrzést ellátó szervezet tevékenységében

62

·         A Határőrség Videó-stúdiójának működése a stúdió szerepe, feladatai és lehetőségei

72

·         A Határőrségi Akciószolgálat megszervezése, célja, munkájának tapasztalatai és aktuális feladatai

100

·         A határőrségi humán szféra

21

·         A határőrségi humánszolgálat tapasztalati az új Honvédelmi törvény bevezetése tükrében

76

·         A Határőrségi járőr rádióhíradás fejlesztésének lehetőségei

90

·         A határőrségi számítástechnika hőskora és fejlődésének története

151

·         A határőrségi távbeszélőközpont rekonstrukció lehetősége a BM  távbeszélő hálózat fejlesztésének figyelembevételével

115

·         A határrendészetet ellátó szervezetek össztevékenységében ható törvényszerűségek és általános elvek

82

·         A Határrendészeti és Védelmi Vezetői Szak bemutatása

190

·         A határvadász századok felállításának, felkészítésének országos tapasztalatai

69

·         A helyi közbiztonsági szervek és a települési önkormányzatok együttműködésének kérdései

7


·         A helyőrségi katonai rendészeti és komendáns munka irányításának és végrehajtásának tapasztalatai, feladatai

24

·         A híradórendszer rekonstrukciójának tervezése, szervezése és végrehajtása, a zalaegerszegi mintarendszer működésének tapasztalatai

37

·         A hivatásos állomány pszichológiai jellemzőinek hatása az egészségügyi állapotuk alakulására és az intézkedések során tanúsított viselkedésére

217

·         A hivatásos állományra épülő határőrizet kialakulása és rendszerré válása

15

·         A hivatásos állományra épülő határőrizet, határrendészet működése

18

·         A hivatásos állományra épülő határőrizeti rendszer kialakulása és működése

13

·         A hivatásos és közalkalmazotti felvétel pszichológiai szűrővizsgálatának rendszere és gyakorlata a Határőrségnél

113

·         A hivatásos határőrizetre történő átállás lélektani prognózisa

138

·         A hivatásos tiszthelyettesi állományba történő beilleszkedés vizsgálata

140

·         A holland példa

5

·         A honvéd, az államvédelmi, majd a belügyi Határőrség szervezeti változásai 1945-1956 között

 

173

·         A honvéd, az államvédelmi, majd a belügyi Határőrség szervezeti változásai 1945-1956 között

195

·         A honvédelmi dandár alegységei kísérleti jellegű gyakorlatáról

22

·         A humán menedzsment oktatás és a tiszti hivatásra való felkészítés helyzete, továbbfejlesztési lehetőségei a katonai és rendvédelmi felsőoktatásban

183

·         A kábítószer probléma és a Határőrség szerepe a kábítószer-bűnözésben

179

·         A katonai képzés helyzete, soronlévő feladatai a KLKF. Határőr Tanszékén

77

·         A katonai közelharc és a modern lőkiképzés követelményei, jelentősége és a gyakorlata a Határőrség munkájában

184

·         A katonai pályaválasztás motivációs hátterének elemzése

139

·         A kirendeltségek vezetőinek új vonásai a Győri Határőr Igazgatóság tapasztalatai alapján

40

·         A komendáns és tűzvédelmi munka 1993. évi tapasztalatai a Határőrségnél

54

·         A komendáns és tűzvédelmi szakterület helyzete, aktuális feladatok

97

·         A kóros játékszenvedély

225

·         A korrupció és a megelőzés lehetőségei

181

·         A közbiztonsági szervek együttműködése az önkormányzatokkal

2

·         A Közép- Kelet- Európai társadalmi politikai változások hatása az új úti okmányok megjelenésére

63

·         A közigazgatás reformja, az önkormányzatiság lényeges vonásai

1

·         A közművelődés határőrségi újjászervezése, a KSB-k megalakítása és alapvető feladatai

33

·         A közösségi szállások problémahelyzetei, különös tekintettel a „rács„mindkét oldalára

210

·         A leendő belső határellenőrzés az Európai Unióhoz csatlakozás folyamatában

201

·         A logisztika filozófiája, fogalomrendszere, adaptációjának lehetőségei és szükségessége a Határőrségnél

206

·         A Magyar – Jugoszláv S.H.S. határ megállapítása és kitűzése

120

·         A magyar állam határőrizeti struktúrájának fejlődése a századfordulótól a második világháborúig

 

171

·         A magyar államhatár határőrizeti struktúrájának fejlődése századfordulótól a második világháborúig

197

·         A magyar állami határrendőrség létrehozásának körülményei, szervezetei, 1945-1949. között

169

·         A magyar állami határrendőrség létrehozásának körülményei, szervezetei, 1945-1949. között

194

·         A Magyar Államkincstár eddigi működésének tapasztalatai továbbfejlesztési lehetőségek

207

·         A Magyar Államkincstár megalakulása

202

·         A magyar határőrizet 1867-1945

132

·         A magyar határőrizet 1989-től napjainkig

135

·         A magyar határőrizet honfoglalástól a kiegyezésig terjedő időszakának rövid áttekintése

131

·         A magyar Határőrség szolgálati tevékenységeiben ható elvek érvényesülése és változásai 1945-től az 1980-as évek végéig

137

·         A magyar katonai vezetés elképzelése a határőrizeti csapatok megszervezésére 1918-ban

168

·         A magyar katonai vezetés elképzelése a határőrizeti csapatok megszervezésére 1918-ban

193

·         A Magyar Köztársaságnak a Schengeni Egyezményhez való csatlakozás várható kihatásai az államhatár őrizetére, illetve a határforgalom ellenőrzésére

83

·         A Magyar Rendőrség 1990-es állapota és az átalakítás fő jellemzői

3

·         A magyar útlevélrendészet története 1903-tól napjainkig

118

·          A megfelelő embert a megfelelő helyre

143

·         A mélységi határőrizet elve és gyakorlati alkalmazása

88

·         A német határvédelmi rendszer áttekintése

176

·         A nemzetközi és a magyar migráció értelmezése és összefüggései, a foglalkoztatáspolitikával történő összehangolás lehetőségei

81

·         A polgárőrség és a rendőrség kapcsolata

8

·         A PR. Munka határőrségi helyzete I.

60

·         A PR. Munka határőrségi helyzete II.

49


 

·         A profilalkotás, mint nyomozási módszer alkalmazásának lehetőségei az embercsempészés felderítésében

123

·         A pszichológiai megterhelés alakulása és optimalizálásának lehetőségei a csapaterős tevékenység időszakában

 

223

·         A rendőrség és az önkormányzat kapcsolatának hatályos törvényi szabályozása hazánkban

6

·         A Rendőrtiszti Főiskola Határrendészeti szakán folyó tisztképzés

153

·         A Rendőrtiszti Főiskola Határrendészeti Tanszék létrehozása, működésének eddigi tapasztalatai és a határrendész tisztképzés további korszerűsítése

65

·         A szakirányításról általában, a határforgalom-ellenőrzési szakirányítás néhány aktuális problémája

75

·         A számítógépek alkalmazása az oktatásban a ZMKA határőr tanszék tapasztalatai alapján

71

·         A szelektív, differenciált határforgalom-ellenőrzési rendszer értelmezése

53

·         A személyi jövedelemadó egyes kérdései 1993. évben

46

·         A személyügyi feltételek biztosítása

17.

·         A szervezett bűnözés elleni harc helyzete és további feladatai a határátkelőhelyeken

31

·         A szolgálati állatok alkalmazásának és állategészségügyi ellátásának határőrségi helyzete

103

·         A szomszédos országokkal való együttműködés helyzete és lehetőségei a nemzetközi szerződések tükrében

112

·         A szovjet mintájú totális határőrizeti rendszer kialakulása, értelmezése, ellentmondásai és a leépítés folyamata

14

·         A tanórán kívüli nevelés gyakorlata a szakképzésben részesülő hallgatói állomány körében a Szent László Határrendészképző Szakiskolában

145

·         A távoktatás és a multimédia alkalmazásának lehetőségei a határőrségi képzésben

125

·         A technikai fejlesztés helyzete és feladatai a Határőrségnél

29

·         A tiroli vadászezredtől a magyar határvadászokig

155


 

·         A tiszthelyettesi állomány fegyelmi helyzetének főbb pszichológiai összefüggései

159

·         A TTKO alapvető feladatai a sajtónyilvánosság és a társadalmi kapcsolatok  szélesítése terén

28

·         A TTKO tájékoztatással kapcsolatos feladatai és munkájának eredményei

96

·         A tudományos kutatás elmélete és gyakorlata a tanintézetekben

186

·         A tudományos munka 1994. évi eredményei és fő feladatai 1995-ben

91

·         A tudományos munka határőrségi helyzete és fő feladatai az új jogszabályok tükrében

61

·         A tudományszervezés aktuális kérdései a Határőrségnél

27

·         A végrehajtás szervezeti, pénzügyi, anyagi, technikai feltételeinek biztosítása

16

·         A veszélyes szállítmányok ellenőrzésének szabályai

192

·         A vezetői hatékonyság vizsgálata a Határőrségnél

221

·         A XII. OTDK Konferencia hadtudományi, állam és jogtudományi szekciójának tapasztalatai

102

·         Az 1991-től megnyitott határátkelőhelyek működésének tapasztalatai és feladatok az elkövetkező évre

78

·         Az 1994. I. félévi határforgalmi prognózisok beválásának tapasztalatai

70

·         Az államhatár őrizetének sajátosságai és eredményei az Orosházi Határőr Igazgatóságon

87

·         Az államhatárral kapcsolatos egyes bűncselekmények jogalkalmazási gyakorlata

165

·         Az állomány belső fesztültségeinek és a kommunikációs stílus alakulásának összefüggései

215

·         Az egységes ellenőrzési szervezet létrehozása és működésének tapasztalatai a Határőrségnél

35

·         Az elhúzódó konfliktuskezelés tapasztalatai a Pécsi Határőr Igazgatóságon a határrendészeti feladatok során

74

·         Az ellátási és fenntartási tevékenység 1994. évi tapasztalatai a Határőrségnél

80

·         Az embercsempészet mint az illegális migráció egy fajtája

174

·         Az embercsempészet várható alakulása

106

·         Az Európai Unió joganyagából, Schengeni egyezményből adódó követelmények a határellenőrzés végrehajtására

144

·         Az Európai Uniós Integrációból adódó környezetvédelmi feladatok a határőrizetben

209

·         Az igazgatósági oktatási központok és a határőrségi vezetőképző működéséré vonatkozó elképzelések

 

127

·         Az igazgatósági szervezet kialakításának és vezetésének tapasztalatai Miskolcon

43

·         Az illegális migrációban érintett személyek államhatáron történő átadás-átvételével összefüggő határőrségi feladatok és az eljárás rendje

152

·         Az informatikai szakterület gazdálkodásának helyzete és soron lévő feladatai az új szervezeti rend szerint

66

·         Az intézkedési helyzetek során alkalmazott kommunikáció oktatási kérdései

220

·         Az intézkedéslélektani kutatás tapasztalatai, programok az intézkedések lélektani feltételének fejlesztésére

212

·         Az oktatás minőségének biztosítása

148

·         Az önkormányzat és a rendőrség kapcsolatára vonatkozó tipikus nézetek

4

·         Az önkormányzatok és a rendőrség együttműködésének lehetséges fejlődési iránya

9

·         Az őrszolgálat ellátásának tapasztalatai a Biztosító és Kiszolgáló Igazgatóságon

44

·         Az új honvédelmi törvényből adódó állományszervezési, hadkiegészítési tennivalók és azok végrehajtásának feladatai az igazgatóságokon

55

·         Az útiokmányokkal szemben támasztott követelmények, különös tekintettel az ICAO egyesítési törekvéseire

104

·         Az ügyviteli munka aktuális feladatai, az irattár működtetése a levéltári törvény alapján

41

·         Bemutatkozunk

178

·         Bevándorlási szisztéma az USA-ban

150

·         Biztonságpolitikai elvek érvényesülése a határforgalmi kirendeltségeken

26

·         Devianciák a Határőrségnél

224

·         Egy határőrtiszt véleménye a Nemzeti Katonai Akadémia felállításáról 1948. július 1.

136

·         Elmélkedés egy kétoldalú kísérleti határőr harcászati gyakorlatról

47

·         Előítélet vizsgálat közösségi szálláson

213

·         Engedélyezési eljárások jogszabályi alapjai, végrehajtásának tapasztalatai

108

·         Értékelő csomag  a határőrizeti kirendeltség tevékenységéről

121

·         Északi határunk története

111

·         Esztergom 1594 : Egy epizód a végvári harcok történetéből

68

·         Fedezzük fel Amerikát, avagy egy határőrségi tanulmányút az Amerikai Egyesült Államokban

86

·         Gondolatok a centralizált, vagy önkormányzati rendőrségről

10

·         Gondolatok a Határőrségi végrehajtó állomány helyéről, szerepéről a képzettség oldaláról

204

·         Gondolatok a művelődési menedzsmentről pedagógusi megközelítésben

128

·         Gondolatok az éves tevékenység megszervezéséről és vezetéséről

98

·         Harc a korrupció ellen

180

·         Határforgalom ellenőrzésünk az Európai Unióban a Schengeni Egyezmény szellemében

95

·         Határőr Igazgatóság és kirendeltségei biztonságvédelmének lehetőségei állandó állomány esetén

146

·         Határőr tisztképzés az ezredfordulón

166

·         Határőrizet a Jugoszláv államhatáron 1951-1952-ben

56

·         Határőrizet más országokban

200

·         Határőrizet, határvédelem államiságunk korai időszakában

191

·         Határőrizeti szempontok érvényesülése a magyar végvárrendszer kialakításában

42

·         Határvadász alegységek alkalmazásának lehetőségei a határforgalom ellenőrzésében

89

·         Hivatásos állományú, szárazföldi határszakasszal rendelkező határőrizeti kirendeltségek tevékenysége elemzésének, értékelésének lehetőségei

19

·         Intézkedési esetek járőröknél a főbb pszichés tényezők figyelembevételével

218

·         Intézkedéslélektani helyzetek elemzése

160

·         Jelek, jelzések biztonságvédelmi tevékenység ábrázolásához

85

·         Kommunikáció intézkedési helyzetekben járőröknél

216

·         Kommunikáció-kutatásösszegzés

214

·         Közösségek szociometriai vizsgálata

129

·         Magyar határőrizet 1945-1957

133

·         Magyar Királyi Határőrség : Magyarország déli határán 1932-1938

227

·         Magyarország határai a térképeken a honfoglalástól 1947-ig

51

·         Mellékletgyűjtemény

177

·         Menekültügy Magyarországon

20

·         Mozzanatok és gondolatok a főiskolai szintű határőr tisztképzéshez

147

·         Munkahelyi pszichoterror a Határőrségnél és kezelésének vezetői feladatai

222

·         Néhány gondolat a Francia Nemzeti Csendőrségről

164

·         Nyelvtanulási stratégiák felnőttkorban a határrendész képzésben szerzett tapasztalatok tükrében

161

·         Pszichológia a humánszolgálati munkában

142

·         Pszichológiai képzés a rendészeti szakközépiskolában

226

·         Rendészeti Akciószázadok Védelmi és terror elhárítási feladatokba történő alkalmazásának lehetőségei a Határőrségnél

25

·         Sajtótükör 1995

126

·         Schengeni Ellenőrzési Standard szeminárium Németországban

175

·         Speciális technikai eszközök

117

·         Szent László lovagkirály vitézsége és a határőrizet

156

·         Szerep és személyiség

219

·         Szervezeti kultúra jellegzetességei a Határőrségnél

158

·         Szervezett bűnözési csoportok Nagy-Britanniában

11.

·         Szociometriai felmérések századoknál és kirendeltségeken

141

·         Tájékozódási pont szolgálati hely menetvonal más megközelítésben

48

·         Tapasztalatok az Egyesült Államok Határőrségének tevékenységéről

119

·         Társadalmi nyilvánosság, kommunikáció és közvélemény

109

·         Távoktatás a Körmendi Rendészeti Szakközépiskolában

163

·         Változó környezet, változó magyar Határőrség

182

 

 


Tárgymutató

 

 

A

akciószázadok

25

alkalmassági vizsga

113

államhatár őrizet

83, 87

állategészségügy

103

állatok, szolgálati

103

állományszervezés

55

Amerikai FBI Akadémia

180

átképzés

79

átszervezés

5, 16

átszervezés (1989-1999)

198

átszervezés, (1989-1999)

172

B

beadványok intézése

38

bevándorlás (USA)

150

BGS ld. Szövetségi Határvédelem

 

bizalomépítés

114

biztonság

199

biztonságpolitikai elvek

26

biztonságvédelem

146, 157

biztonságvédelmi tevékenységek

84

bűnmegelőzés

8

bűnözés, szervezett

11

C

centralizált rendőrség, ld. Rendőrség, önkormányzat

10

Csobánka

47

Csornai határforgalmi Kiképző Központ

34

D

dandár, honvédelmi

22

dandár, honvédelmi- nyíregyházi

22

deviancia

224

diákköri tevékenység

205

differenciált ellenőrzés

53

digitalizált képátvitel

107

Dokumentációs Központ

58,107

E

egészségügy

217

együttműködés

9,36, 112

EIS ld. Európai Információs Rendszer

 

ellátás

80

ellenőrzési szervezet

35

előítélet

213

embercsempészés felderítés

123

embercsempészet

106, 174,189

empátia

162

engedélyezési eljárások

108

Esztergom (1594)

68

EU- csatlakozás

149, 182

Európai Információs Rendszer

144

Európai Unió

144, 201, 206,

Európai Uniós Integráció

209

F

fegyelem

159

fegyveres erők

187

fegyverhasználat

228

fejlesztés, technikai

29

felkészítés

59

fenntartás

80

foglalkoztatáspolitika

81

Francia Nemzeti Csendőrség

164

G

gazdálkodás- szabályozás

23

gazdasági eredmények (1994)

93

gazdasági szervezet (1957-)

188

gépjármű

67

gyakorló tér

47

Győri Határőr Igazgatóság vezetése

40

H

hadkiegészítés

32, 55

hadtörténet

68

hadtudomány

186

harcászati gyakorlat

47

harci jármű

67

határ, északi

111

határátkelőhely

78

határellenőrzés

144, 189, 201

határforgalmi főosztály

74

határforgalmi kirendeltségek

26

határforgalmi prognózisok

70

határforgalom ellenőrzés

75, 83, 95, 162, 211

határforgalom- ellenőrzési rendszer

53, 89

határőr felderítési szakismeretek

122

határőrizet

18, 94

határőrizet  (1900-1941)

171

határőrizet ( kezdetek)

191

határőrizet (1951-52)

56

határőrizet, külföldi

200

határőrizet, magyar ( 1845-1957)

133

határőrizet, magyar ( honfoglalástól a kiegyezésig- (876-1867)

131

határőrizet, magyar (1867-1945)

132

határőrizet, magyar (1989-)

135

határőrizeti adatok

101

határőrizeti akció

124

határőrizeti alapelvek

19

határőrizeti csapatok ( 1918)

193

határőrizeti csapatok ( 1919)

168

határőrizeti eredmények

101

határőrizeti feladatok

57

határőrizeti kirendeltség

121

határőrizeti kirendeltségek

19

határőrizeti rendszer

13, 14, 15, 16, 17, 18

határőrizeti struktúra ( 1900-1941)

197

határőrizeti szempontok

42

Határőrizeti Tudományos Konferencia (2).

172

Határőrség

12

Határőrség- Egyesült Államok

119

határőrségi akciószolgálat

100

Határőrségi Tudományos Konferencia (1).

168

határrendészet

18

határrendőrség ( 1945-1949)

194

határrendőrség, magyar (1945-1949)

169

határrezsim

189

határszakasz sajátosságai

87

határvadász alegységek

89

határvadász századok

69

határvadász, magyar

155

Határvédelmi  Rendszer, német

176

híradórendszer

37

hivatásos állomány

13, 14, 15, 16, 17, 18, 140, 217

hivatásos határőrizet

138

Holland Rendőrség ld. Rendőrség, holland

5

honvédelmi rendszer

187

humán menedzsment

183

humán szféra

21

humánszolgálat

76, 142

humánszolgálat

142

I

ICAO

104

idegenrendészeti feladatok

52

igazgatásrendészet

7

igazgatósági szervezet

43

illegális migráció

152

informatika

66

informatikai koncepció

45

intézkedések

218

intézkedéslélektan

212

irattár

41

J

járőrkutyák

103

játékszenvedély

225

jelrendszer, biztonságvédelmi

85

jog

99

jogellenes cselekmények (1980-1995)

124

jogszabályi kérdések

38

Jugoszláv államhatár

56

 

 

 

 

K

kábítószer- bűnözés

179

kábítószer elleni harc

31

kanadai gyűjtemény

58

katasztrófa

154

Katasztrófavédelem

12

Kelet Határ Védelmi Elnökség

177

képátvitel

107

képzés

59, 161

képzés, katona

77

kiscsoportok

129

KLKF Határőr tanszék

77

komendáns

97

komendáns munka

24, 54

kommunikáció

109, 215, 216, 220

kommunikáció- kutatás

214

konfliktuskezelés

74

korrupció

180, 181

költségvetés

208

könyvtár, határőrségi

33

Körmendi Rendészeti Szakközépiskola

163

környezetvédelem

209

közbiztonsági szervek

2, 7

közelharc

184

közigazgatás

1

közlekedésrendészét

7

közművelődés

33

Közösségi Szállás

210

közrendvédelem

7

közvélemény

109

küzdősport

184

L

lélektani helyzetek

160

logisztika

206

lőkiképzés

184

M

Magyar Államkincstár

202, 207

Magyar- Jugoszláv kapcsolatok

56

Magyar Királyi Határőrség (1932-1938)

227

Magyar rendőrség

3

médiakapcsolatok

92

mélységi határőrizet

88

menedzsment

128

menekültügy

20, 26, 81

migráció, magyar

81

migráció, nemzetközi

81

Migrációs Informatikai Rendszer

81

Miskolc

43

multimédia

125

munkakörök

143

munkaterv

98

művelődés

128

N

Nagy-Britannia

11

NCIS

11

Nemzeti Katonai Akadémia ( 1948. Július 1. )

136

nemzetközi kapcsolatok

36

nemzetközi tevékenység

36

nevelés, tanórán kívül

145

nukleáris veszélyhelyzet ld. veszélyhelyzet, nukleáris katasztrófa- veszélyhelyzet, nukleáris

116

nyelvoktatás

161

nyomozási akció

123

nyomozóhatósági jogkör

165

O

Objektumbiztonsági Szolgálat

157

okmányfelismerés

185

okmánykezelés

117

okmányvizsgáló

117

oktatás

64, 71, 99, 122, 148, 183, 190, 220, 226

oktatási központok

127

oktató- filmek

72

Orosházi Határőr Igazgatóság

87

országhatár (1947-ig)

51

Országos Tudományos Diákköri Konferencia (12).

102

Országos Tudományos Diákköri Konferencia (24).

205

önkormányzat

1, 2, 4, 6, 8, 9

őrszolgálat

44

P

pályaválasztás

139

Pécsi Határőr Igazgatóság

74

pedagógiai módszerek

21

Polgári vedelem

12

polgárőrség

8

PR - tevékenység

114

PR munka

49, 60, 96

pszichikai megterhelés

223

pszichológia

142, 159, 162, 211,

pszichológiai jellemzők

217

pszichológiai képzés

226

pszichológiai módszerek

21

pszichológiai szűrővizsgálat

113

pszichoterror

222

R

rádióhíradás

90

REEDBOCK program

31

reformok

10

rendészeti feladatok

82

rendészeti munka

24

Rendészeti Szakközépiskola

226

rendőrség

4, 6, 8, 9,

rendőrség, állami

3

rendőrség, önkormányzati

10

Rendőrtiszti Főiskola

122

Rendőrtiszti Főiskola Határrendész Szak

153

Rendőrtiszti Főiskola Határrendészeti Tanszék

65

rendvédelem

206

ruházati ellátás

73

S

S.H.S. határ

120

sajtó (1995)

126

Schengeni  Egyezmény

83, 144

Schengeni Egyezmény szelleme

95

Schengeni Ellenőrzési standard Németország

175

Schengeni Végrehajtási Egyezmény

175

sorköteles

32

SZ

szabálysértések

39

szakirányítás

75

számítástechnika

71, 151

személyforgalom (1980-1989)

124

személyi jövedelemadó

46

személyiségjegyek

219

személyügyi feltételek

17

Szent László (lovagkirály)

156

Szent László Határrendész Képző Szakiskola

145

szervezeti átalakulás

134, 182

szervezeti fejlődés

110

szervezeti felépítés

50

szervezeti kultúra

158

szervezeti magatartás

181

szervezeti változások ( 1945-1956)

195

szervezeti változások (1945-1956)

173

szervezeti változások (1957-1980)

170

szervezett bűnözés elleni harc

31

szervezett bűnözés ld. bűnözés, szervezet

 

szociometriai felmérések

141

szociometriai módszerek

129

szolgálati hely

48

szolgálati tevékenység ( 1945-1980)

137

Szombathelyi Határőr Igazgatóság

143

Szovjet határőrizeti rendszer ld. Határőrizeti rendszer, szovjet

14

Szövetségi Határvédelem

176

T

tájékozódási pont

48

takarékosság

130

taneszközök

148

tanítási stratégiák

148

tanulási stratégiák

148

tanulmányút

86

társadalmi kapcsolatok

28

távbeszélő hálózat

115

távoktatás

125, 163

technikai eszközök

29, 105, 117

terrorelhárítási feladatok

25

tiszthelyettes képzés

167

tiszthelyettesi állomány

140

tisztképzés

153, 166, 183,

tisztképzés, főiskolán

147

titkárság

30

toloncegyezmény

152

továbbképzés

64, 79

törvény ( 1993.cx.)

55

törvények

6

Trianoni békeszerződés (1921-1924)

120

TTKO 

28

TTKO

96

Tudományos Konferencia

131

tudományos kutatás

186

tudományos munka

27, 61

tudományos munka ( 1994)

91

tudományos tevékenység

205

tűzvédelem

54, 97

U

utiokmányok

63, 104

útlevélrendészet története (1903-1996) ( magyar)

118

útlevélvizsgálat

185

ügyvitel

41

V

vadászezred, tiroli

155

várépítészet

42

védelmi feladatok

25

végrehajtási feladatok

55

végrehajtó állomány

204

végvári harcok

68

veszélyek

199

veszélyes szállítmányok

192

vészhelyzet, nukleáris

154

vezetői hatékonyság

221

vezetőképzés

79

vezetőképzés

127

videó-stúdió

72

Z

Zalaegerszeg

37

ZMKA ld. Zrínyi Miklós Katonai Akadémia

 

Zrínyi Miklós Katonai Akadémia

71, 99,

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

168

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi Kar Határőr Tanszék

178