Az MRTT Határrendészeti Tagozat ezért közvetlen jogelődjének tekinti a Határőrség Tudományos Tanácsát, a Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztályát (amelynek befogadó intézménye, fennállásáig a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Határőr Tanszéke volt), a Határőr Szakosztály különösen aktívan működő Pécsi Szakcsoportját. Köszönet az elődöknek, akik munkásságukkal jelentős határrendészeti szakirodalmat hagytak ránk.

 

A Határőrség és a Rendőrség integrációja, a teljes jogú schengeni csatlakozás mind a határrendészet jogalapját, mind szervezetrendszerét jelentősen megváltoztatta. A határrendészet azonban mint feladat, és mint a rendészet része továbbra is megmaradt, sőt, nemzetközivé vált. A téma iránt érdeklődők is aktívak maradtak. Tehát, van mit kutatni, rendszerezni és van, aki ezt a munkát, belső meggyőződésből, elhivatottságból továbbra is végezni szeretné. A Tagozat szervezeti keretet kíván teremteni, a jelenlegi-, a már nyugdíjas-, és a jövő határrendészei számára.

 

Honlapunkon fórumot szeretnénk biztosítani minden olyan gondolkodó embernek, aki az erősen hierarchizált szervezet kereteit meghaladva a tudomány eszközeivel szándékozik a pozitív irányú fejlődést elősegíteni.

A Tagozat honlapján megjelenési felületet biztosítunk a Rendőrség Tudományos Technológiai és Innovációs Tanácsa Határrendészeti Munkacsoportja számára is.

Szeretnénk ösztönözni mindenkit arra, hogy fórum rovatunkban a munkája során felmerült szakmai problémákat felvesse – természetesen olyan formában, hogy ne sértsen adatvédelmi és titokvédelmi szabályokat – és szeretnénk ösztönözni minden hozzáértőt arra, hogy ezekre a felvetett problémákra válaszokat adjon.

 

                                                         Dr. Varga János ny. hőr. ezredes

                                                                       tagozat elnök