Jelenlegi hely

Címlap

DR.KERTÉSZ IMRE- DÍJ

A rendészettudományokban elért eredményekért

(Alapító okirat)


A Magyar Rendészettudományi Társaság díjat alapít Dr. KERTÉSZ IMRE emlékének megőrzése céljából.


Dr. KERTÉSZ Imre a Bűnügyi Technikai Intézet tudományos és szakmai vezetője volt, 1989-ben bekövetkezett nyugdíjazásáig.
Nyugdíjazása után egy évtizedig segítette tudományos tevékenységével a Legfőbb Ügyészséget, majd a Belügyi Szemle főszerkesztő-helyettese volt 2004-ben bekövetkezett haláláig.
A magyar kriminalisztikai úttörő személyisége.
A díjat a hazai rendészettudomány elméleti és gyakorlati alkalmazásában kifejtett kiemelkedő tevékenységért adományozzuk.
A díjazásra jelöltekről a Magyar Rendészettudományi Társaság Elnöksége által, 3 évenként választott Kuratórium dönt. A Kuratórium a döntését a szavazásra jogosultak legalább 2/3-os támogatásával hozza.

 

A díjat kaphatja: személy vagy munkacsoport(közösség).

Egy évben egy díj adományozható.

 

A díj adományozásáról a Dr. Kertész Imre Kuratórium dönt. Amennyiben a Kuratórium egynél több díj adományozását javasolja, az Elnökség 2/3-os többséggel dönt az adományozásról.

A díjat odaítélő Kuratórium (Bizottság) összetétele:

 

 Elnöke: Dr.Ladvánszky Károly ny.r.altábornagy

Alelnöke: Dr. Lontainé dr. Santora Zsófia főtanácsos BM BSZKI főigazgatója

Tagjai: Dr. Pintér Sándor ny.r. altábornagy,

Dr. Felkai László Legfőbb Ügyészség, osztályvezető, ügyész,

Dr.Finszter Géza Belügyi Szemle főszerkesztő-helyettes,

Dr. Tóth Éva Fővárosi Itélőtábla, Büntető Kollégiumának Tanácselnöke,

Weszelitsné Dr. Lakos Katalin főtanácsos, BSZKI könyvtárvezető,

Kunné Kertész Erzsébet, az MRTT képviselője.

A Kuratórium maga készíti el és hagyja jóvá az Ügyrendjét. 

A díjat a Társaság éves közgyűlésén kell átadni. Ettől eltérni csak elnökségi határozat alapján lehet.

A Társaság elnöksége az adományozás feltételrendszerét nem határozza meg ,a Kuratórium felelőssége és kötelessége a Dr. Kertész Imre- díj méltóságán és kitüntető jellegén őrködni.

Budapest, 2005.május 4.

MRTT Elnökség

Hitelesítők:

Dr. Sallai János
Dr. Janza Frigyes titkár főtitkár

Folyóirat

Naptár

mo
tu
we
th
fr
sa
su
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
www.magyarorszag.hu http://mhtt.eu http://www.nokitc.hu/hungarian/aktualis.html
Határrendészeti_Tagozat
http://www.bm-tt.hu/ http://www.bm-tt.hu/